Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

27 november 2013

20 procent mindre antibiotika skrivs ut i Folktandvården Skåne

Dental24: Folktandvården Skånes arbete med att få ned antibiotikaförskrivningen har gett resultat. Det senaste året har förskrivningen minskat med 20 procent.

Folktandvården Skåne bedriver ett framgångsrikt arbete för att bidra till bromsad utveckling av antibiotikaresistens. De senaste siffrorna visar att förskrivningen av antibiotika minskat med 20 procent jämfört med 2012.

I våras satsade Folktandvården Skåne stort på utbildning i antibiotikaförskrivning för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna.

– Utbildning för våra behandlare är ett viktigt led i att säkerställa att antibiotika bara används när det behövs och på rätt sätt. Efter vårens utbildningssatsning sattes mål upp för hur mycket förskrivningen ska minska inom vår organisation. Målen har kommunicerats till alla våra tandläkare och de följs månatligen upp och återkopplas till samtliga behandlare, berättar Björn Neroth, divisionschef i Folktandvården Skåne.

Källa: Folktandvården Skåne

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev