Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Utveckling

14 november 2023

TLV:s uppföljning av tandvårdsmarknadens utveckling 2023

En ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) visar att tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet minskade med 14 procent under covid-19-pandemin. Trots en viss återhämtning var volymen av utförd tandvård fortfarande fem procent lägre under 2022 jämfört med 2019.

Utmaningar

TLV följer kontinuerligt tandvårdsmarknaden för att säkerställa att tandvårdsstödet bidrar till en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Rapporten visar att tandvårdssektorn står inför flera utmaningar, inklusive minskad produktion, ökade priser och en brist på tandläkare och tandhygienister.

Besöksfrekvensen minskar

En betydande orsak till minskningen av producerad tandvård inom det statliga tandvårdsstödet är att andelen av befolkningen som besöker tandvården minskar, och har gjort så även före covid-19-pandemin. Det är i dagsläget svårt att förutse vilka konsekvenser den minskade besöksfrekvensen kan ha för den allmänna tandhälsan på lång sikt. Idag finns inga tecken på att tandhälsan försämras.

Folktandvården och de små privata vårdgivarna tappar marknadsandelar

Folktandvården står för den största minskningen i tandvårdsproduktion inom det statliga tandvårdsstödet under perioden 2019-2022, medan den privata sektorn inte visar någon signifikant förändring. Denna minskning kan bland annat bero på färre utbildade tandläkare och tandhygienister som arbetar inom den offentliga sektorn. Folktandvården och de små privata vårdgivarna har tappat marknadsandelar samtidigt som större och mellanstora privata företag har tagit över mer av tandvårdsmarknaden. Den relativt höga lönsamheten i tandvårdsbranschen lockar riskkapitalister som köper små mottagningar och bidrar till marknadskonsolidering.

Skillnaden mellan referenspriset och vårdgivarens pris ökar

Prisspridningen mellan olika vårdgivare på tandvårdsmarknaden är hög och Folktandvården har i snitt lägre priser än den privata sektorn. Skillnaden mellan referenspriset och vårdgivarens pris ökar för de flesta åtgärderna inom tandvårdsstödet, och 2022 mötte var tredje patient ett pris som var över 20 procent högre än referenspriset.

Tandpriskollen

TLV kommer att fortsätta sitt arbete med Tandpriskollen, en prisjämförelsetjänst lanserad 2020, för att ge fler patienter möjligheten att göra medvetna val i fråga om tandvård och stärka konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

Läs hela rapporten: Uppföljning av tandvårdsmarknaden mellan 2019 och 2022

Källa: TLV

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev