Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

20 januari 2011

Agerar svenska dentallaboratorier slagpåse åt Läkemedelsverket?

 

 

Sveriges Tandteknikerförbund känner inte igen sig i den kritik som Läkemedelsverket riktar mot svenska dentallaboratorier. 2008 genomförde Läkemedelsverket en granskning av 16 svenska tandtekniska laboratorier vad gäller efterlevnaden av EU:s regelverk avseende framställning av specialanpassade medicintekniska produkter.

I den efterföljande rapporten kan man läsa: Inspektionerna gav vid handen att kunskapen om regelverkets krav i de flesta fallen fortfarande är bristfällig. Innebörden av laboratoriets ansvar som tillverkare och vad det medför var dåligt känd.”

Majoriteten av de granskade laboratorierna känner mycket dåligt igen sig vad gäller det påståendet. Även de protokoll som skickats till laboratorierna efter granskningen rimmar dåligt med vad som framgår av den redovisade rapporten från Läkemedelsverket. I rapporten uttrycker sig Läkemedelsverket diffust och generaliserande på ett sätt som uppfattas som stötande för seriösa svenska tandtekniska laboratorier. Sveriges Tandteknikerförbund har en bestämd uppfattning att en absolut majoritet av svenska laboratorier efterlever och har kunskaper om EU-direktivet som väl står upp mot kraven.

Vidare kan man läsa följande i rapporten: ”Ett antal förfrågningar till Läkemedelsverket visar att även vissa patienter vill ta del av spårbarhetsdokumentation för sina proteser och implantat, men inte lyckats få ut denna från vare sig tandläkare eller tandtekniskt laboratorium. Informationen kanske finns men tandläkare och laboratorium har inte varit förberedda på detta intresse och har inte lyckats enas om lämpliga former. Detta har lett till onödiga konflikter med patienten.”

Detta påstående ställer sig Sveriges Tandteknikerförbund sig också frågande till. Vad menar Läkemedelsverket egentligen?

Enligt förordningen om tandvårsstöd är tandläkaren skyldig att utan begäran till patienten lämna en kopia av laboratoriets faktura/följesedel där information om vilka material som använts (inkl. batchnummer), priser och inte minst namn och fullständig adress till det tillverkande laboratoriet, skall finnas. Sveriges Tandteknikerförbund hävdar att all dessa fakta tillhandahålls av dess medlemmar. Att som Läkemedelsverket gör, skjuta över tandläkarnas ansvar och skyldigheter på dentallaboratorierna känns märkligt och orättfärdigt.

Svenska Tandteknikerförbundet anser att det är hög tid att Läkemedelsverket ser till att alla tandläkare lever upp till EU-direktivet i så måtto att patientens rätt till att få en, i enligt med direktivet utformad kopia av det tillverkande laboratoriets faktura/följesedel.

Den 26 januari håller Läkemedelverket ett endagsseminarie i Uppsala om tandtekniska arbeten där ovan liksom övriga kvalitetsnormer och innehållet i tandtekniska leveranser kommer att tas upp.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev