Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Akut behov av tandvårdsakut

Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen.

– Den privata tandvården är en enormt viktig samhällsaktör. Merparten av tandvården på vuxna utförs till exempel av privata vårdgivare. Utan den privata tandvården fungerar inte svensk tandvård. För att förhindra konkurser i en i grunden välfungerande bransch behövs det omedelbara stödåtgärder. Därför har vi kontaktat ansvariga politiker om behovet av en tandvårdsakut, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Tandvårdsakuten:

  • Ska förmedla ett riktat stöd, i form av kontantstöd, direkt till de drabbade privata vårdgivarna. Ersättningen beräknas på förlorad omsättning.
  • Tandvårdsakuten finansieras via den del av det statliga tandvårdsstödet som inte kommer att användas under 2020. Förslaget torde därmed inte innebära en ökad kostnad för staten. Samtidigt måste det finnas beredskap att, vid behov, skjuta till extra medel.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Försäkringskassan får det praktiska ansvaret för genomförandet av ovan punkter.
  • Tandvårdsakuten får utöver det till uppgift att ta fram ett särskilt statligt stöd, med extra tillsatta medel, till regionerna som ska ges till tandvårdsföretag som är förhindrade, genom att de nekas tillträde, att utföra tandvård på äldreboenden.
  • Privattandläkarna har kontaktat Skatteverket angående vårdmomsen och framfört att inhyrning av tandvårdspersonal under perioden den 1 mars – 31 december 2020 ska betraktas som tjänster med nära anknytning till vårdtjänster och därmed omfattas av undantag från skatteplikt.

Källa: Privattandläkarna

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev