Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

25 juni 2013

Äldretandvård via internet nominerat till Svea-priset

GerioWeb, ett internetforum för äldretandvård, har nominerats till Svea-priset 2013. Prissumman är på 500 000 kronor och delas ut av Kvalitetsmässan till projekt eller verksamheter inom vård och omsorg som framgångsrikt har förnyat och förbättrat svensk vård och omsorg med hjälp av IT.

Med en befolkning som blir allt äldre och som samtidigt i allt högre utsträckning har kvar sina egna tänder, ökar behovet av tandvård speciellt anpassad för äldre. GerioWeb är ett internetforum för fortbildning, konsultation och terapiplanering av äldre patienter. Det ger personal inom allmäntandvården möjlighet att lättare ta hjälp av specialister på äldretandvård och ger samtidigt snabbare tillgång till de senaste vetenskapliga rönen.

Telefonkonferenser varje månad

Tandläkare och tandhygienister inom allmäntandvården som vill ha hjälp med behandlingen av äldre patienter lägger in de aktuella patientfallen inklusive eventuella röntgenbilder och foton i GerioWeb. Fallen diskuteras sedan med specialister och andra tandläkare och tandhygienister vid månatliga telefonkonferenser. Tandvårdspersonal kan även delta i telefonkonferenserna genom att bara lyssna för att lära sig och få tips. Utöver telefonkonferenserna finns det också möjlighet att kontakta specialister direkt för konsultation samt att ge seminarier via GerioWeb.

Stolta och glada

– Vi är både stolta och glada över att Kvalitetsmässan uppmärksammat och nominerat GerioWeb till Svea-priset, säger professor Lars Gahnberg, chef för Hälsoodontologiska enheten inom Folktandvården Västra Götaland.

– GerioWeb är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Folktandvården och Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska Akademin och några medarbetares målmedvetna arbete, säger Lars. Det är roligt att detta hjälpmedel nu alltmer uppmärksammas även utanför Folktandvården Västra Götaland. Jag är övertygad om att GerioWeb kommer att bli ett utmärkt verktyg i arbetet med att förbättra tandvården för äldre i hela Sverige.

Fakta om GerioWeb

Utvecklingen av GerioWeb är initierad av Centrum för Äldretandvård (CÄT), som är en sektion inom Folktandvårdens Hälsoodontologiska enhet. Övertandläkarna Madeleine Wertsén och Inger Stenberg på CÄT har i samarbete med professor Mats Jontell vid Institutionen för Odontologi skapat och utprovat systemet.

GerioWebs IT-plattform är byggd är framforskad och utvecklad av Interaktionsdesign, Institutionen för tillämpad IT på Chalmers Tekniska Högskola och Informationsteknologi, Institutionen för kommunikation och information, Högskolan i Skövde, i samarbete med Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin.

Centrum för Äldretandvård består av ett nätverk av tandvårdspersonal i Västra Götaland inriktat på att utveckla tandvården för äldre patienter. CÄT:s uppdrag är att bygga upp kunskap och kompetens om äldre människors tandhälsa, utveckla ny metodik samt att sprida denna kunskap till tandvårdspersonal, omsorgs- och vårdpersonal, föreningar och organisationer som arbetar med äldre människor.

Källa: Folktandvården Västra Götaland

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev