Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

15 februari 2011

Alla har rätt till vård efter behov

Alla ska ha rätt till vård efter behov oberoende av ekonomisk, social och etnisk bakgrund. Rätten till subventionerad hälso- och sjukvård är i dag begränsad för den som söker asyl i Sverige.

I nuläget har asyl­sökande vuxna personer som befinner sig i Sverige endast rätt att erbjudas det som kallas omedelbar vård, sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Denna lagstiftning är ur ett humanitärt och hälso- och sjukvårdspolitiskt perspektiv mycket svår att förstå.

Personal tvingas dagligen till mycket problematiska vårdsituationer utifrån en mycket svårtolkad lag. Man kan bli helt olika behandlad utifrån vilket landsting eller personal man just råkar befinna sig i eller möter.

Utifrån detta så har jag motionerat till Miljöpartiets kongress att även asylsökande skall tillgång till samma vårdutbud som alla oss andra. Region Skåne tog förra mandatperioden modigt initiativ till att gömda flyktingar nu får akut vård och tandvård för. Ett beslut som nu fått flera landsting att följa efter och förhoppningsvis även regeringen senare i vår.

En grundläggande princip för hälso- och sjukvården måste vara att vård ska ges efter behov, utan hänsyn till patientens ekonomiska, sociala eller etniska bakgrund, med detta i minnet är det viktigt att alla asylsökande också kan få tillgång till det planerade vårdutbudet, oavsett ålder. Allt annat är i sig orimligt.

Anders Åkesson (MP)

regionråd Skåne

förste vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

ordförande för miljöpartister i landstingen

Källa: www.trelleborgsallehanda.se

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev