Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandvårdsfilosofi

17 januari 2024

Alla tillhör ett team och nyckelspelaren är alltid densamme

Inom professionen finns det många olika yrken, titlar och arbetsplatser. En sak förenar alla: Ingen arbetar ensam. Tandvård är ett teamarbete, där den viktigaste spelaren är patienten. Ett framgångsrikt team vägleds av några väl kända principer.

Fokus på förebyggande vård

Förebygga är att hjälpa. Syftet är att  minimera antalet akuta fall. Regelbundna tandkontroller, flourtanten, samt tandhygienistens roll är resultat av detta tänk. Förebyggande åtgärder förhindrar eller förminskar tandproblem och främjar långsiktig oral hälsa.

Förebyggande och minimalinvasiv tandvård viktigare än någonsin

Helhetssyn på patientens hälsa

Behandlingen sker i harmoni  med patientens övergripande hälsotillstånd. Tandläkare upptäcker ständigt diagnoser och fall åt sjukvården. Många i professionen känner nog att detta arbete kunde vara mer konsekvent genomfört. Men det dyker hela tiden upp nya initiativ för samarbete med sjukvården.

Interprofessionell samverkan:  Intresset från tandvården är stort! En intervju med Anders Lindunger

Etik

Den viktigaste medlemen i teamet – patienten – känner sig ibland utsatt. Patienten upplever ett underläge jämt emot vårdgivaren. Därför måste patientens integritet skyddas. Professionen respekterar patientens självbestämmanderätt. Den bästa vården utförs i en anda av rättvisa och omtanke. Uppgifter om patienten får aldrig röjas. Ett bra team kommunicerar med patienterna om behandlingsalternativ och kostnader – och får patientens samtycke.

Etiska överväganden i klinisk praxis

Patientcentrerad vård

Allt utgår ifrån patienten. Det är patientens behov och önskemål som gäller. Därför bör patienten involveras  som mycket som möjligt i beslutsfattandet. I teamet råder öppen kommunikation för att ge bästa möjliga vårdupplevelse.  Det är viktigt att professionen känner in  patientens oro och besvarar frågor tydligt. Feedback  – även negativ – är användbar för att anpassa vården och göra den bättre.

Tandvården behöver förbättra informationen till patienter

Patientutbildning och förebyggande information

Inom tandvården är man nära patienterna. Patienten går till ”min tandläkare” i mycket högre grad än till ”min doktor”. Därför är det naturligt att utbilda och förebygga.
Professionen delar med sig av och förespråkar kunskap om bättre tandhälsa såsom rätt tandborstningsteknik, användning av tandtråd och kostråd.

Del 5, En Tandläkares Receptsamling För Osedvanlig Framgång

Teamarbete och samarbete

Ett samspelt team som tar hand om patienten på bästa sätt. Det är den bilden de flesta i professionen vill förmedla. För att kunna involvera dagens patienter i teamet  måste tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker hitta ett upplägg för att komma ifrån hierarkiska arbetstrukturer med vattentäta skott. De team som  lyckas med det blir effektivare med mindre väntan för patienten.  Med teamtandvård följer som regel trevligare arbetsmiljö. Är det en tillfällighet att  många ekonomiskt  lönsamma mottagningar tillämpar teamtandvård?

Tandgruppen i Kungsbacka går mot trenden

Det handlar om teamwork!

Uppdatering och vidareutbildning

Utvecklingen inom främst material och digitala behandlingar går i rasande fart. Att hänga med och vidareutbilda sig är en självklarhet för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård.

Tandläkare Ivan Rosengren: Inför krav på obligatorisk vidareutbildning!

/Dental24

Källor: Olika artiklar publicerade på Dental24 genom åren

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev