Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandvårdsstöd

16 januari 2020

Ändringar i tandvårdsstödet fr.o.m. 15:e januari 2020

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

TLV har till 2020 sett över regelverket för parodontologi inom tandvårdsstödet. Det innebär att nya åtgärder för operation av parodontit och periimplantit har tillförts.

Ändringarna från 15 januari 2020 kan sammanfattas:

  • två nya åtgärder för operation av parodontit samt två nya åtgärder för operation av periimplantit tillförs. Därmed upphör åtgärderna 441 – 445 att gälla
  • en ny åtgärd för omfattande kirurgisk friläggning av tänder inför protetisk rehabilitering tillförs
  • en ny åtgärd för läkdistans tillförs i de fall när en implantatkonstruktion inte kan återmonteras
  • åtgärd 209 kommer att kunna kombineras med åtgärd 113 samma dag med samma behandlare
  • tydligare restriktioner mellan åtgärder

Många av de övriga ändringarna i föreskriften avser förtydliganden och språkliga förbättringar så innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • ett programmeringsunderlag med synlig ändringsmarkering

Observera att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2020

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2020, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2019:9 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade: 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2020.

Ny version av handboken och KUSP

En ny version 11.0 av handboken som innehåller nya delar relaterade till de aktuella ändringarna finns publicerad här på webbplatsen sedan den 16 december 2019.

KUSP innehåller den gällande föreskriften, den gällande versionen av handboken samt flera nya besvarade frågor.

Källa: TLV

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev