Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

18 september 2012

Ändringar i tandvårdsstödet från den 1 januari 2013

Den 1 januari 2013 börjar nya ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista gälla. Det innebär en utökning av tandvårdsstödet genom att nya delar kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Andra ändringar beror på anpassning till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård samt att ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper införs.

.

De nya delarna i högkostnadsskyddet innebär att främst patienter med stora tandvårdsbehov får ännu bättre skydd mot höga kostnader. Bland annat införs särskilda referenspriser för specialisttandvård, fler möjligheter vid protetisk behandling samt nya åtgärder vid undersökning och tomografiröntgen.

Du hittar den nya föreskriften TLVFS 2012:2 i pdf-format till höger i menyn på TLVs hemsida. Vill du beställa den i tryckt format se länk till Norstedts förlag ››.

Särskilt tandvårdsbidrag

Från den 1 januari 2013 införs ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) för vissa patientgrupper. TLV föreskriver om vilka åtgärder som får betalas med särskilt tandvårdsbidrag. Det blir inga nya åtgärder utan sådana som redan finns i föreskriften. Vilka åtgärderna är framgår i 6 § i den nya föreskriften TLVFS 2012:2.

Information om ändringarna i föreskriften

Vill du läsa om vilka ändringar som gjorts finns beskrivning av ändringarna i ett informationsdokument till höger i menyn på TLVs hemsida under relaterad information. Där finns även en föreskriftsversion där alla nya delar är färgmarkerade för att lättare se vad som är nytt. Observera dock att det är den tryckta versionen som gäller.

Omräkning av referenspriser

Inför 2013 har en strukturell genomgång av referenspriserna genomförts i samband med omräkningen av referenspriserna. En strukturell genomgång innebär en översyn av varje enskild åtgärds innehåll och omfattning, en ”kvalitetssäkring”.

Den strukturella genomgången ska belysa de förändringar i grundläggande antaganden, till exempel i tids- och materialåtgång, eller metodval, som inte fångas upp av den årliga, generella omräkningen. Vill du läsa mer om vilka ändringar som gjorts finns en beskrivning i ett informationsdokument till höger i menyn, under relaterad information på TLVs hemsida.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrat 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 1 januari 2013. Beloppsgränserna kommer fortsättningsvis att ses över i samband med den årliga omräkningen av referenspriserna och justeras enligt beslutad modell.

Vill du läsa mer om vilka beslut som fattats avseende beloppsgränserna och framtida översyner finns en beskrivning i ett informationsdokument till höger i menyn, under relaterad information på TLVs hemsida.

Källa: TLV

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev