Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

UTBILDNING

16 mars 2022

Ansökan om första nya tandläkarutbildningen på 50 år lämnas in

Jönköping University har 15 mars lämnat in en ansökan om att starta en tandläkarutbildning tillsammans med Linköpings universitet och Region Jönköpings län. Fler än hälften av Sveriges regioner kommer också att delta i samarbetet.

– Denna första nya tandläkarutbildning på över 50 år kommer att skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Det råder stor tandläkarbrist i Sverige. Enligt en rapport från Socialstyrelsen behöver 18 av 21 regioner fler tandläkare (Nationella planeringsstödet 2022). Många invånare utanför de större städerna, i glesbygden, liksom äldre och socioekonomiskt utsatta grupper, får inte den hjälp de behöver. Tandvårdskompetensen har koncentrerats till storstadsregionerna, och omfattande pensionsavgångar gör att bristen väntas kvarstå minst fram till 2035 (enligt Universitetskanslersämbetets prognos 2021).

Den nya tandläkarutbildningen ska erbjuda 30 utbildningsplatser varje termin när den är i full drift.

– En betydande del av utbildningen och den kliniska träningen –150 dagar -kommer att genomföras på Folktandvårdens kliniker runt om i landet, säger Agneta Marell. En modell som vid förlagan tandläkarhögskolan i Tromsö visat sig vara mycket framgångsrik. Elva av landets 21 regioner har därför redan tecknat avsiktsförklaringar om samarbete med vår nya utbildning. I ett gemensamt uttalande av tandvårdsdirektörerna eller motsvarande i dessa elva regioner, menar de att det är dags för en ny tandläkarutbildning:

”Vi ser i dag en stark urbaniseringstrend i Sverige som gör det svårt för många regioner att rekrytera tandläkare, och anser att regeringen snarast bör ge klartecken för denna satsning eftersom den kommer att bidra till en mer jämlik tandvård över landet.

De 11 regioner som tecknat samverkansavtal är:

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Örebro län, Region Östergötland

Med den nya utbildningen kommer antalet befintliga studieplatser för tandläkare att utökas och komplettera nuvarande utbildningsorter, samtliga med lång historia: Stockholm (start 1898), Malmö (start 1949), Umeå (start 1956) och Göteborg (start 1967). Kunskap och inspiration har hämtats från internationellt ledande aktörer som Kings College London, Columbia University College of Dental Medicine New York, Universitetet i Tromsö och Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

– Detta blir den första nya tandläkarutbildningen på över 50 år, säger rektor Agneta Marell. Utbildningen tar avstamp i den snabba teknologiska utvecklingen och använder banbrytande teknik redan från start. Innan studenterna får träffa sina första patienter får de övningsborra virtuellt i simulatorer utvecklade för att träna manuell färdighet för odontologisk behandling. De nyutexaminerade tandläkarna är därför kliniskt mycket vältränade och kan komma direkt in i yrket och ge säkra och trygga behandlingar.

Ambitionen är att skapa en ny tandläkarutbildning och ett centrum för odontologi och oral hälsovetenskap som bedriver innovativ och praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan. Genom att samläsa med läkarutbildningen vid Linköpings universitet under de två första åren får studenterna en god bas i medicinsk vetenskap, samtidigt som munnens hälsa och sjukdomar kopplas naturligt till övriga kroppen. Dessutom kommer utbildningen ha ett nära samarbete med Odontologiska Institutionen vid Region Jönköpings län. Där utbildas idag specialisttandläkare i alla nio specialiteter. Institutionen kommer också att bidra med många av utbildningens lärare och forskare.

– Tillsammans bidrar vi till att stärka både kvaliteten och relevansen i utbildning, forskning och teknisk innovation, säger Agneta Marell. Detta kommer även att underlätta den kliniknära forskningen som bedrivs på klinikerna som medverkar, samtidigt som det kan ge fler karriärvägar inom det odontologiska området.

Centrumet har också som ambition att på sikt samarbeta med samtliga institutioner och fakulteter för odontologi, för att gemensamt skapa den bästa tandvården, vilket är helt i linje med den av riksdagen beslutade forskningspropositionen (”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”, Prop. 2020/21:60).

Bakom ansökan står Jönköping University, Linköpings universitet samt Region Jönköpings län med Folktandvården och Odontologiska Institutionen.

– Vi hoppas få ett godkännande från UKÄ och ett klartecken från regeringen så snart som möjligt, säger Agneta Marell. Det är så här vi kan komma till rätta med tandläkarbristen, öka tillgängligheten till god tandvård och bidra till en mer jämlik tandvård över hela landet.

Källa: Jönköpings Universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev