Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

24 juli 2011

Ansvar för tandtekniska arbeten diskuterades på möte med Läkemedelsverket

Vid Läkemedelsverkets seminarium/workshop i Uppsala den 15 juni deltog ordförande Bo Ekberg och ordförande i Östra kretsen Olle Sahlin från Sveriges Tandtekniker-förbund.

– Seminariet var mycket bra upplagt och det gavs tillfälle att diskutera branschens olika frågor för framtiden, säger Bo Ekberg och Olle Sahlin.

Båda kunde konstatera att seminariet till stor del handlade om den tandtekniska branschen och samarbetet med Tandläkarförbundet vilket är angeläget.

– Det är precis det vi önskar, säger Bo Ekberg.

Diskussionen handlade bland annat om ansvaret för det tandtekniska arbetet och regelverket för detta arbete samt vilka krav som ställs på tandtekniska arbeten.

​Även tandläkarnas ansvar när det till exempel gäller anvisningar på beställningssedel diskuterades. Det beslutades att Tandteknikerförbundet tillsammans med Tandläkarförbundet ska ta fram anvisningar om hur anvisningssedeln ska utformas.

 

Läkemedelsverket genomför i egenskap av tillsynsmyndighet regelbundet inspektioner av tandtekniska laboratorier. De har, med expertstöd av Socialstyrelsen, genomfört en förhållandevis omfattande granskning av dentala kronor tillverkade av laboratorier i Sverige och Kina. Det har konstaterats att det föreligger brister som kan ha betydelse för patientsäkerheten.

 

Det medicintekniska regelverket riktar sig till alla tillverkare av specialanpassade produkter och upplevs som svårt att överföra till det tandtekniska området. På grund av det har

Läkemedelsverket tagit fram en vägledning där avsikten är att” översätta” regelverket till den odontologiska verkligheten och klargöra ansvarsförhållanden för att därigenom öka patientsäkerheten. Bristerna omfattar både kunskap om och efterlevnad av det medicintekniska regelverket. Hela rapporten finns att läsa här.

 

Om en tandteknisk produkt tillverkas utanför EU innebär det att det svenska laboratoriet måste ha full kontroll av tillverkningen, som regelverket kräver, hos t ex en tillverkare i Kina, vilket innebär någon form av regelbunden närvaro och kontroller på det utländska laboratoriet

 

Samtliga representanter vid seminariet var överens om att de offentliga upphandlingarna inte är bra i dagsläget varför Läkemedelsverket redan tagit upp diskussioner med SKL.

Källa: Sveriges Tandteknikerförbund/Läkemedelsverket

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev