Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

15 mars 2012

Apropå FTV prissättning i Västra Götaland

– Jag är mycket kritisk till rapporten ”1177.se” då jämförelserna brister en hel del, säger Lars-Inge Stomberg (M), Vice Ordförande i Styrelsen för Folktandvården i Västra Götaland.

Dyrare undersökning – sant eller falskt?

– Jämförelsen går inte att lita på eftersom de olika landstingen får pengar på olika sätt. Vissa landsting har ännu inte konkurrensneutrala ersättningar och det kan betyda att de finansierar lägre intäkter i vuxentandvården med skattemedel. Vi har tydliga uppdrag kopplat till specifika ersättningar, en ersättning som betyder att vi är totalt konkurrensneutrala, vilket jag anser är helt rätt.

I rapporten påpekas att vårt pris på en undersökning ligger högre än övriga landsting – och det är sant. Det beror på att vår prissättningsidé bygger på att varje åtgärd ska bära sina egna kostnader. Vi ska alltså ta tillräckligt mycket betalt per åtgärd så att vi inte behöver täcka upp vissa åtgärder med pengar från andra åtgärder. Dessutom vill vi vara tydliga mot våra kunder så de vet vad en undersökning kostar. Andra landsting kombinerar undersökningsåtgärden med andra åtgärder för att komma upp i ett pris som täcker kostnaderna. I rapporten jämför man bara själva åtgärderna och då blir ju bilden inte sann.

Varför prisskillnader

  • Vi har en rättvis prissättning där varje kund får betala sina egna kostnader. Vi tar inte mer betalt på vissa behandlingar för att kunna hålla nere priset på undersökningar. Det gör att vi ligger högt om man jämför varje åtgärd för sig, men slutpriset för kunden blir inte högre. Med ett pris, vill vi vara tydliga i vad en undersökning kostar, vi vill också att våra kunder ska få det stöd som behövs för att behålla eller förbättra sin munhälsa.

Slutligen kan mina synpunkter sammanfattas i:

  • Våra priser bygger på att varje åtgärd ska täcka sina kostnader
  • Vår undersökningskostnad ligger högre än övriga i jämförelsen och vårt pris är baserat på kostnadstäckning. Det gör att vi kan vara tydliga med vad en undersökning hos oss kostar – inga extra kostnader tillkommer. Vi kombinera inte undersökningsåtgärden med andra åtgärder för att komma upp i kostnadstäckning.
  • Jämförelsen är inte tillförlitlig, då landstingen finansieras på olika sätt.
  • Vi gör ett medvetet val att ligga på ett högre pris för undersökning i avsikt att ge det bästa stödet till kunden att behålla eller förbättra sin munhälsa.

Lars-Inge Stomberg (M)
Vice Ordförande i Styrelsen för Folktandvården
Västra Götaland

Fotnot: Rapporten ”prissättningsprinciper och -processer för vuxentandvård” är beställd av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott. Den togs fram i ett försök att förklara prisskillnader mellan Folktandvården i Västra Götaland, Skåne, Halland, Stockholm och Värmland. I samband med detta har en enskild tjänsteman på regionens tandvårdsenhet, på eget initiativ tagit fram ytterligare en jämförande rapport som av tjänstemannen kallas ”1177.se”.

 

Tidigare inlägg:

FTV i Västra Götaland dyrast på tandvård ››

Folktandvårdens prissättning uppmärksammas ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev