Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

6 april 2009

Arbetsmarknaden för tandtekniker bättre än mediebilden visar

Högskoleverkets rapport som visar att tandtekniker tillhör de yrken som har minst chans till arbete efter examen har fått stort genomslag i medierna. I verkligheten är dock dagens arbetsmarknad för tandtekniker mycket god, visar en undersökning från Umeå universitet.

Rapporteringen av Högskoleverkets rapport, som bland annat säger att utsikterna till jobb efter tandteknikerutbildningen är små, stämmer inte överens med dagens situation. Den är baserad på historisk statistik. Under HSV:s kontrollår rådde en stor osäkerhet på tandteknikernas arbetsmarknad. Man visste då att regeringen arbetade med en ny tandvårdsreform som sannolikt skulle innebära att tandtekniska arbeten skulle subventioneras kraftigt för stora vårdgrupper. Det gjorde att många patienter och tandläkare avvaktade med behandling och inväntade billigare vård.

En undersökning bland tandtekniker som examinerats från Umeå universitet visar att minst 83 procent av dem som examinerades från Umeås utbildning 2007 och 2008 nu är i arbete som tandtekniker. Av de  41 personer som examinerats i Umeå under dessa år är det endast en (1) som är arbetslös.

– Vi har nyanställt fem tandtekniker under hösten, och har inga problem att hålla våra anställda med jobb, säger Patrik Jonsson, chef för Umeå dentallaboratorium. Vi kan förstås inte säga något om vad den pågående finanskrisen kommer att innebära framöver, men för närvarande ser vi ingen mattning i orderingången.

Vid landets övriga tre tandteknikerutbildningar är uppfattningen liknande:

– De senaste åren har i princip alla våra studenter haft erbjudanden om tandteknikerjobb på examensdagen, och de som inte arbetar som tekniker är föräldralediga eller motsvarande, eller har själva valt att göra något annat. Ägarna till de tandtekniska laboratorierna i regionen hör regelbundet av sig och vill att vi ökar intaget, säger Per Vult-Von-Steyern, ansvarig för tandteknikerutbildningen vid Malmö högskola.

– I Stockholm var 62 procent av dem som examinerades 2005 verksamma som tandtekniker under 2008, och av dem som examinerats 2008 har i princip alla haft erbjudanden om tandteknikerjobb. Det säger Gunilla Sandborgh-Englund, ansvarig för tandtekniker-utbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm.

– Situationen är liknande i Göteborg, säger Annika Uldén, programansvarig i Göteborg. Av alla som utexaminerades 2007 arbetar omkring 70 procent inom tandtekniker- eller närliggande yrken, medan motsvarande siffror för 2008 är drygt 70 procent.

Källa: Umeå universitet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev