Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

22 juni 2011

AstraZeneca säljer Astra Tech till DENTSPLY

AstraZeneca har beslutat att avyttra sin verksamhet Astra Tech till DENTSPLY för ett kontant belopp på ca 1,8 miljarder USD.

Astra Tech, med huvudkontor i Mölndal, har två primära affärsområden: Astra Tech Dental, som ansvarar för forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av dentala implantat och Astra Tech Healthcare, som ansvarar för sjukvårdsprodukter för användning primärt inom urologi och kirurgi. Under 2010 hade Astra Tech en global omsättning på 535 miljoner USD och normaliserad EBITDA på 105 miljoner USD, med nettotillgångar värderade till omkring 0,3 miljarder USD räknat i gällande valutakurser i maj 2011.

Affärstransaktionen förväntas bli slutförd under andra halvåret 2011 efter att nödvändiga tillstånd erhållits från regulatoriska myndigheter. Vid slutförandet kommer en vinst att redovisas som ”övriga rörelseintäkter” i AstraZenecas resultaträkning. Vinsten kommer att betraktas som en ”betydande post” och undantas från resultatet för kärnverksamheten. Därmed påverkas inte koncernens prognos för helåret 2011 avseende vinst per aktie för kärnverksamheten.

 

David Brennan, AstraZenecas koncernchef säger: ”Efter en omfattande strategisk översyn anser vi att den här affärstransaktionen ger ett utmärkt resultat för AstraZeneca aktieägare. Det stora intresset och konkurrensen under denna process är ett bevis på det värde som Astra Techs medarbetare byggt upp på marknaden. Jag vill tacka dem för deras bidrag och tror de är väl rustade för att bygga vidare på denna framgång med DENTSPLY som ägare.”

Bakgrund

 

Om Astra Tech
Astra Tech AB ingår i AstraZeneca-koncernen och är ledande inom dentala implantat och sjukvårdsprodukter för användning inom urologi och kirurgi. Astra Tech är ett innovationsdrivet företag och har sedan det bildades 1948 kontinuerligt utvecklat marknadsledande lösningar för att möta hälsovårdens behov utifrån patienternas och vårdgivarnas perspektiv. Pågående forskning och utveckling har målsättningen att hitta nya sätt att stödja vårdgivare och förbättra patienters livskvalitet världen över.

Astra Tech har huvudkontor i Mölndal och produktionsanläggningar i Sverige och Nordamerika. Företaget är globalt med marknadsbolag i 21 länder samt utvalda lokala distributionspartners.  Astra Tech har 2 200 medarbetare globalt.

Om DENTSPLY
DENTSPLY designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av avancerade dentala produkter, bland annat tandimplantat, endodontiska instrument och material, produkter för tandreglering, tandfyllningsmaterial, förebyggande material och produkter, samt protetiska material och produkter. Företaget distribuerar sina produkter i över 120 länder under några av branschens mest väletablerade varumärken. DENTSPLY är engagerade i utvecklingen av nya innovativa, högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter för den professionella dentala marknaden.

Källa: Pressinformation AstraZenica

Läs även artiklar i övrig media: ”Astras guldägg reas ut” Affärsvärlden 22/6-11

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev