Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

21 november 2012

Att gå till tandläkaren – inte så dyrt som du tror

 

Krönika av Thomas Andersson, ordförande Svensk Dentalhandel.

Flertalet patienter som söker sig till den svenska tandvården har en årskostnad på 1.000 1.500 kr. Jämför man detta med andra personliga utgifter som att besöka frisören eller betala gymkortet är dessa kostnader oftast betydligt högre. Ändå är det många som upplever att det är dyrt att gå till tandläkaren.

När det nu gällande tandvårdsstödet infördes år 2008 skulle det åtföljas av en prisjämförelseportal där Försäkringskassan var ansvarig. Av olika skäl fungerade inte detta och har nu ersatts av ett frivilligt alternativ som drivs av en extern aktör.

Kostnadsredovisning

Ambitionen är god men passar inte i tandvården. Att jämföra en tjänst som baseras på helt individuella vårdbehov och önskemål låter sig av naturliga skäl inte göras på samma sätt som man jämför till exempel datorer via Pricerunner. Att dessutom tro att patienterna skall kunna orientera sig i ett komplext system som är svårt nog för vårdgivaren är näst intill naivt. Vad ingår? Vad tillkommer? Vilka material kommer användas? Hur väldokumenterad är den föreslagna behandlingen? Vilka alternativ finns? Detta är bara några frågor som måste besvaras på kliniken i en situation där helheten kan bedömas utifrån behov och individuella önskemål.

Att patienten, när man enats om behandlingsalternativ, skall ha en mycket tydlig kostnadsredovisning är en helt annan sak och skall vara en självklarhet.

Tandvårdsstödet

Vid årets tandläkarstämma är temat bland annat ”Världens bästa tandvård”. Om detta är sant får andra bedöma men att vi har världens bästa statliga tandvårdsstöd råder det inget tvivel om. Problemet är att allmänheten har mycket dålig kunskap om detta. Vid enkäter som utförts av Socialstyrelsen 2010 och Försäkringskassan 2011 visar det sig grovt räknat att hälften av de tillfrågade inte kände till att det finns ett allmänt tandvårdsbidrag för att stimulera till regelbundna undersökningar och förebyggande insatser. Något fler kände till att det finns ett högkostnadsskydd men hur generösa ersättningarna är kände ytterst få till.

Tandvårdsstödet täcker 50 procent av kostnaderna i intervallet 3.000–15.000 kr och 85 procent över 15.000 kr. Förutsättningen för detta är att vårdgivaren tillämpar ett referenspris som skall finnas tillgängligt på varje mottagning ihop med klinikens pris om detta avviker från referenspriset. Kring detta bör patienten ha en dialog med sin tandläkare när man väl enats om behandlingsalternativ. Att leta låga priser på nätet ter sig tämligen meningslöst om man inte samtidigt tar med ersättningen från tandvårdsstödet, vilket för större behandlingar kan vara helt avgörande. Högkostnadsskyddet är ovärderligt för de patienter som drabbas av oförutsedda större behandlingskostnader, men ansvariga myndigheter måste bli bättre på att informera om hur det kan användas.

Prisvärd tandvård

Svensk tandvård får varje år stålande betyg från allmänheten när man mäter förtroende för olika yrkesgrupper i Svenskt kvalitetsindex. I förhållande till den kvalitet i behandlingen och omhändertagande som levereras kombinerat med ett mycket bra tandvårdsstöd kan den svenska tandvården inte anses vara dyr, utan i allra högsta grad prisvärd.

Artikeln publicerad med tillstånd av författaren.
Tidigare inför i tidningsbilagan Munhälsa, november 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev