Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Att motstå tidens tand!

En enda flaska för alla dina protetiska restaurationer, en enda enkel procedur, bara applicera och torka. Ingen väntetid. Enkelhet i proceduren och pålitlighet genom teknologi, är ett utmärkt exempel på universell framgång.


CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

På jakt efter en lösning för att förbättra adhesionen till protetiska restaurationer, introducerade Kuraray Noritake först Clearfil Ceramic Primer på dentalmarknaden under 2006. Även om den var effektiv, fortsatte Kuraray Noritake sökandet efter teknologiska förändringar som ytterligare kunde öka bindningens kvalitet. Under 2015 lanserades den förbättrade versionen; Clearfil Ceramic Primer Plus och den har allt sedan dess varit framgångsrik.

Med bindning till metaller, oxidkeramer (zirkonia), porslin, kiselbaserade keramer (t.ex. litiumdisilikat), glasfiber, hybridkeramer och kompositer, är CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS en universell protetisk primer för alla indikationer med cementering och reparation. Produkten innehåller både MDP-monomer, originalet från Kuraray Noritake och en silanmonomer.

Varför är kombinationen av MDP-monomeren och silanmonomeren så viktiga för bondingkvaliteten hos Clearfil Ceramic Primer Plus?

MDP monomeren (originalet som utvecklades av Kuraray 1981) försäkrar en stark och varaktig bindning till emalj och dentin och till metallbaserade keramer och basmetaller. Kvaliteten på Kurarays original-MDP bevisades ännu igen* i en studie utförd av Pilo, R., et al. (2018) där de testade effekten av behandling med tribokemisk blästring och silanets reaktivitet vid bonding till zirkonia. Här gav Kurarays MDP-monomer det mest pålitliga resultatet och den starkaste bindningen.

Blandningen av silan/MDP-monomerer bidrar till dess förmåga att binda till kiselbaserade keramer, zirkonia, kompositer och metaller, vilket var uppenbart i forskningen av Kaimal, A., et al. (2017) där applicering av (silan) primer gav den största ökningen an bindningsstyrka.

Utmärkelser från Dental advisor

Slutligen blev CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus en ”Preferred Product” 2019, 2020, 2021 och 2022, och erhöll beteckningen ”Editors’ Choice” tack vare den utmärkta funktionen i den kliniska testningen. Efter den kliniska utvärderingen, skulle produkten rekommenderas av 96 procent och den fick en total rating på 96 procent från konsulterna hos DENTAL ADVISOR.

Enkel att inkludera

Användare drar fördel av procedurens enkelhet eftersom den bara appliceras och torkas på bondingytan efter den rekommenderade preparationen. Lägg bara in Clearfil Ceramic Primer Plus i din förbehandlingsprocedur och fortsätt med din adhesion!

Bara applicera och torka!

Källa: Kuraray Noritake

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev