Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Produktnyheter

17 juni 2014

Autospray alternativ till tandtråd

Att få patienter att regelbundet använda tandtråd eller andra hjälpmedel för interdentalrengöring kan vara svårt. Enligt en undersökning som Philips låtit göra, finns god potential till förbättrad munhälsa genom användning av en ny autospraymetod för approximalrengöring.

Nästan 700 patienter deltog

Undersökningen är en amerikansk 60 dagars in-vivo användarstudie som genomfördes på 670 patienter som hade mild till måttlig gingivit. För rengöring använde patienterna Philips Sonicare AirFloss med munskölj efter instruktion av en legitimerad tandhygienist. Totalt 340 legitimerade tandhygienister genomförde före- och efterutvärderingarna på patienterna.

Hur valdes patienterna ut?

Patienterna var manuella tandborstanvändare i åldern 25-64 år, ungefär lika antal män som kvinnor. Patienterna hade besökt tandläkare/tandhygienist minst en gång föregående år och var motiverade till att förbättra sin approximala munhälsa och villiga att använda munvatten med Airfloss en gång/dag under 60 dagar.

Patienterna skulle för att kunna delta ha minst 20 naturliga tänder och måttlig till svår tandköttsblödning i minst fem fickor (mild till måttlig gingivit). Patienterna använde inte regelbundet approximala hjälpmedel eller munskölj före undersökningen.

Tandhygienisternas observationer

  • Tandhygienisterna rapporterade i genomsnitt en reduktion på 73% på blödande områden hos sina patienter.
  • Tandhygienisterna rapporterade förbättrad status på gingivan hos 95% av sina patienter, inklusive minskning av gingivit och blödning.
  • 93% av tandhygienisterna skulle rekommendera Philips AirFloss till patienter som har gingivit.
  • 95% av tandhygienisterna skulle rekommendera Philips AirFloss till patienter som idag inte använder tandtråd.

Feedback från patienterna

  • 91% av patienterna uppgav att Philips Airfloss skulle vara ett enkelt komplement till deras nuvarande tandvårdsrutin.
  • 89% av patienterna skulle rekommendera Philips Airfloss till en vän eller familjemedlem.

Lovande resultat

Birgitta Söder, professor em., odontologisk profylax, har tagit del av den amerikanska studien och sammanfattar:

”Utifrån undersökningens resultat påvisas en god potential för förbättrad munhälsan hos personer som inte regelbundet använder hjälpmedel för approximal rengöring, vid användning av Philips Sonicare AirFloss”.

 

Snabb rengöring med autosprayfunktion

Philips airfloss

Enligt Philips tar AirFloss bort fem gånger mer plack mellan tänderna än en manuell tandborste. Genom att bara peka och trycka kan man med den nya autosprayfunktionen göra rent mellan tänderna på bara 30 sekunder istället för tidigare 60 sekunder.

 

————-

 

 “Multicenter, practice-based, clinical observation of Philips Sonicare AirFloss – In a survey of 340 US dental hygienists and 670 US patients with mild to moderate gingivitis instructed to use Philips Sonicare AirFloss with mouthwash in a 60-day, in-vivo study. Data on file, 2013. “

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev