Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

1 juni 2010

Bara hälften av svenskarna känner till det statliga tandvårdsstödet

Lägst är kunskapen hos dem med sämst tandhälsa. Det visar den kartläggning av svenskarnas tandhälsa som Socialstyrelsen genomfört i samverkan med Försäkringskassan.

Enkäten skickades till 8 400 personer över 20 år, varav 61,2 procent svarade. Enkäten visar att 84 procent av svenskarna har besökt tandvården de senaste två åren. För de flesta är tandvårdskostnaderna låga. Samtidigt finns det stora skillnader i befolkningen. Utlandsfödda och socioekonomiskt utsatta grupper som låginkomsttagare, arbetslösa och långtidssjukskrivna har märkbart sämre tandhälsa.

– Försäkringskassan och tandvården måste bli bättre på att nå ut med informationen, säger projektledaren Thomas Malm.

Läs mer om resultaten och de åtgärder som föreslås ››

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev