Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Bättre röntgenbilder trots lägre stråldos

Skarpa, tydliga röntgenbilder vid första exponeringen är långt ifrån en självklarhet när det gäller panorama- kefalostat eller 3D-röntgen. Samtidigt är klara och tydliga bilder av rätt områden nödvändiga för optimalt resultat vid behandlingar och ingrepp.

  • Intuitivt gränssnitt som förenklar positioneringen
  • ORTHOfocus™-funktion som automatiskt hittar optimalt bildskikt för panoramabilder
  • Smartview™-funktion för fri injustering av 3D-bilder innan exponering
  • Kort exponeringstid
  • Många stödpunkter som hjälper patienten att hålla huvudets position

För att inte behöva utsätta patienten för onödigt hög stråldos är det viktigt att undvika upprepade exponeringar, men ovana användare möts ofta av lite svårjobbade användargränssnitt där arbetsflödet inte är självklart. Sådant är förstås även frustrerande för vana användare, även om de mer sällan missar inställningar som gör att bilder måste tas om.

Så kan alla ta bra bilder

OP3D från Kavo har flera efterlängtade lösningar som gör det lättare att få fram bra röntgenbilder, bilder som visar allt det tandläkaren behöver se – redan vid första exponeringen.

Resultatet är att alla röntgensköterskor på kliniken kan ta bra bilder som ger den information tandläkare och kirurger efterfrågar. Med bildbehandlingsprogrammet DTX Studio kan tandläkaren dessutom skicka en specifik begäran direkt till röntgenrummet, med funktionen scan request. Risken för missförstånd försvinner när instruktioner inte behöver förmedlas muntligen eller via lappar eller journaler.

Bättre skärpa med kort exponeringstid

Exponeringstiden hos OP3D är kort, bara 9 sekunder för en full panoramabild, och tack vare bra inställningsmöjligheter och många stödpunkter blir det enklare för patienten att hålla sig stilla under den tid som exponeringen sker.

Resultatet är minskad risk för rörelseoskärpa eller att patienten ofrivilligt ändrar position så att kameran tappar fokus. Därför behövs inte heller någon rörelsekorrigering i efterhand. KaVos filosofi är att det är bättre att förebygga än att korrigera.

Förenklad positionering och inställning

OP3D förenklar också positioneringen genom att röntgensköterskan inte behöver flytta sig mellan maskinen och datorn upprepade gånger för att göra justeringar. Så snart som patienten är korrekt positionerad görs alla andra inställningar direkt från datorn via användargränssnittet.

I många fall räcker det att välja ett av de förprogrammerade programmen för att kunna ta den bild som önskas. Förhandsgranskningen ger sedan möjlighet att justera inställningarna om det behövs för att åstadkomma en optimal bild redan vid första exponeringen.

Enkla arbetsflöden för bättre patientgenomflöde

OP3D har ett användargränssnitt som förenklar arbetet för röntgensköterskan och minskar risken för att han eller hon glömmer något steg. Det blir enkelt att göra rätt från början även för den som är ovan eller som inte tagit panorama eller 3D-bilder tidigare. Färre bilder behöver tas om, vilket minskar både stråldos och den tid som krävs för att få fram tydliga och användbara bilder.

Tandläkare och kirurger blir snabbt förtjusta i möjligheten att definiera sina specifika önskemål i DTX Studio och skicka dem direkt till röntgenrummet så att de får tillbaka precis det de efterfrågat, varje gång.

Lägre stråldos på enklare sätt

Även med standardinställningarna för en panoramabild kräver OP3D en jämförelsevis låg stråldos, men det är också enkelt att minimera stråldosen genom att segmentera käken efter frågeställningen. Det gäller både för panorama- och kefalostatbilder och är särskilt användbart för doskänsligare patienter, till exempel barn.

Vid 3D-skanning finns flera olika fördefinierade upplösningar och volymstorlekar som i kombination ger ett gott bildresultat med lägsta möjliga stråldos.

Intresserad av att veta mer?

OP3D går att uppgradera för att anpassas till dina behov. Läs mer om OP3D och DTX Studio på KaVos hemsida www.kavo.se.

https://www.youtube.com/watch?v=ef_hHijdwpo

Källa: KaVo

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev