Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

remissvar

24 april 2024

Behov av ökad kontroll över tandvården

Regionerna och myndigheterna behöver bättre möjligheter att kontrollera oseriösa aktörer inom tandvården.

Rachel De Basso på SKR

SKR är positiva till förslagen i den statliga utredningen ”Ökad kontroll över tandvårdssektorn”, som föreslår flera åtgärder för att bättre kunna kontrollera oseriösa aktörer.

– Vi behöver stoppa det fusk som sker inom tandvården. Det är viktigt för patientsäkerheten, för våra skattepengar och för att stoppa kriminella verksamheter.

Förslagen i den här utredningen ger både staten och regionerna bättre förutsättningar att kontrollera tandvårdssektorn, säger Rachel De Basso, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningens direktiv har främst utgått ifrån Försäkringskassans utbetalningar av statligt tandvårdsstöd, men förslagen innebär också att regionerna får bättre förutsättningar till en ökad kontroll över tandvårdssektorn.

SKR är positiva till utredningens förslag att tillståndsplikt ska införas för privat tandvårdsverksamhet och att tillstånd hos IVO ska vara en förutsättning för att en privat vårdgivare ska kunna ansluta sig till Försäkringskassans elektroniska system. Förslaget kommer i praktiken innebära att privata vårdgivare behöver tillstånd hos IVO för att kunna bedriva regionalt finansierad tandvård.

SKR är också positiva till att legitimation ska krävas för utbetalning av tandvårdsstöd. SKR tycker dock inte att det ska vara möjligt att göra undantag, som utredningen föreslår.

– De allra flesta aktörer inom tandvården är seriösa och bra. För att vi ska kunna upprätthålla invånarnas förtroende för vårdgivarna är det viktigt att vi har ett väl fungerande kontrollsystem, säger Rachel De Basso.

Under 2023 betalade Försäkringskassan ut omkring 7 miljarder kronor i statligt tandvårdsstöd till vårdgivare. Det regionala tandvårdsstödet omfattar också omkring 7 miljarder kronor årligen. Försäkringskassan har tidigare uppskattat att 6,3 procent av de statliga utgifterna betalas ut felaktigt, på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel. Liknande granskning av det regionala tandvårdsstödet har inte genomförts nationellt.

Källa: SKR

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev