Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Mobil tandvård

26 september 2017

Behovet av uppsökande tandvård har aldrig varit större!

I Sverige utförs alltmer vård i hemmen, en trend som också avspeglar sig i tandvården. Efterfrågan väntas öka i takt med att patienterna får kännedom om denna typ av vård.

Många äldre bor kvar hemma längre än tidigare. I Sverige har vissa grupper dessutom rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning i hemmet. Det gäller patienter som har ett mycket stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad samt de som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service).

Tyvärr vet många patienter inte om att de har rätt till hembesök, något som verkar bero på otydliga ansvarsroller mellan kommun och landsting. I takt med att patienterna blir informerade växer också efterfrågan på sådan vård.

Utrustning för mobil tandvård

När det gäller utrustning för mobil tandvård har Svensk Dentalservice två olika koncept: UnicLine Mobile och Dentalone.

UnicLine Mobile är en större utrustning som ställs upp på äldreboenden, skolor eller på försvarets fältkliniker. Tandläkare och hygienister jobbar där i olika perioder.

Dentalone är en utrustning som man enkelt tar med till patientens bostad för bedside-behandlingar. Den fungerar utmärkt för munhälsobedömningar och standardbehandlingar som exkavering, profylax och enklare protetikjobb. Till utrustningarna finns också olika varianter av mobil röntgen.

 

Se mer på Swedental

Under Swedental visar Svensk Dentalservice produkter för mobil tandvård i sin monter.

 

Källa: Svensk Dentalservice

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev