Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

30 november 2012

Beteendemedicinsk prevention och behandling ett svårt ämne

Från Riksstämman 2012:

”Socker vinner oftast över karies”

 

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård lyfts behandlingsmetoden “ Beteendemedicinsk prevention och behandling” fram. På Riksstämman diskuterades vilken kompetens och utbildning som tandhygienister och tandläkare bör ha för att kunna ge sådan behandling.

Patientdelaktighet och egenvård ett krav

För att nå framgång med sådan behandling krävs aktiva insatser från patienterna men i riktlinjerna finns inget om patientdelaktighet. Frågan är om det överhuvudtaget går att påverka patienternas beteende? Ofta finns ett inneboende motstånd hos personen eftersom denna typ av påverkan kan inkräkta på personernas integritet och autonomi. Det krävs därför mycket höga krav på lagliga och vetenskapliga argument för att kunna arbeta med beteendepåverkan.

Svårt att påverka kostvanor och tandvård

Metoden har varit framgångsrik när det gällt hygien och tobaksvanor och där finns ett visst vetenskapligt underlag.

När det gäller kostvanor har det visat sig mycket svårt att påverka människor och det saknas också vetenskapligt underlag. ”Socker vinner oftast över karies”, konstaterade Birgitta Jönsson, Med Dr, Leg tandhygienist, i sitt anförande. När man är trött och har lågt blodvärde är det lätt att stoppa i sig något sött. I det läget förtränger man ofta tankar om att karies kan uppträda längre fram.

Samma sak gäller tandvård på kvällen när man är trött. Då kan det vara svårt att motivera sig till att använda tandtråd. Här krävs en stark individuell motivation för att t ex ta ett tag med tandtråden.

Utbildning och kompetens saknas

Enligt de medverkande behövs en kompletterande utbildning eftersom det idag saknas utbildning på området. I det förslag som utarbetats ingår bl a kunskaper om psykologi och hälsokommunikation.

Läs mer om förslaget till en fristående kurs på avancerad nivå i Beteendemedicin på 15 poäng mm i referatet från ett seminarium om Beteendemedicinsk prevention och behandling den 18 oktober 2012 i Stockholm.

Medverkande i programmet på Riksstämman: Yvonne Nyblom, Leg tandhygienist, Göteborg, ordf. Sveriges Tandhygienistförening, moderator, Pia Gabre, docent i cariologi, Uppsala Universitet, Katarina Konradsson, lektor i Oral Hälsa, Umeå Universitet, Birgitta Jönsson, Med dr, Falun och Nils Oscarsson, Med dr, Projektledare för Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Vuxentandvård, Uppsala, i samarbete med Sveriges Tandhygienistförening.

Text: Gunilla Ekholtz för Dental24

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev