Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Bok om tandvårdens läkemedel

Boken Tandvårdens läkemedel riktar sig till tandläkare och tandhygienister, främst inom allmäntandvården, och ger rekommendationer inom de olika terapiområden som är aktuella inom tandvård, samt allmänna råd kring läkemedel och barn och äldre, miljöaspekter, biverkningar, författningar m.m.

Tandvårdens läkemedel finns både som tryckt bok och som pdf-fil på terapigrupp Tandvårds hemsida.

Boken skickas ut till alla tandläkare och tandhygienister som är verksamma i VGR-regionen och alla som finns med i hälso- och sjukvårdens adressregister. Om någon inte nåtts av boken, men skulle vilja ha den kan man mejla till tandrek@vgregion.se.

Boken revideras vartannat år och detta görs som ett samarbetsprojekt mellan alla regioner i landet.

Källa: Lena Rignell, Susanne Mirshahi, terapigrupp Tandvård VGR och NAG (nationell arbetsgrupp) Tandvårdens läkemedel

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev