Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kvalitet

15 november 2011

Bra patientsäkerhet

 

Landstingen är duktiga på patientsäkerhetsarbete. Bäst är Dalarna, Västernorrland och Jämtland enligt en genomgång från regeringen.

2010 Upprättade regeringen och Sveriges kommuner och landsting en överenskommelse för ökad patientsäkerhet.

Utvärderingen visar att fokus på patientsäkerhet har ökat i landstingen. Goda resultat kan lätt uppstå, exempelvis genom förbättrad handhygienen hos personalen, byta kläder, undvika smycken samt att minska utskrivningen av antibiotikaläkemedel.

Även om flertalet landsting inte uppnådde det uppsatta prestationskravet när det gäller antibiotika, har alla landsting nu lokala Stramagrupper som arbetar för en rationell antibiotikaanvändning i vården. Sedan mars visar de månadsvisa uppföljningarna att det sker en minskning av antibiotikaförskrivningen.

Kriterierna var:

• Upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011

• Inrättat en lokal Stramagrupp, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, i respektive landsting.

• Deltagit i den nationella patientenkät för primärvården som genomförs under 2011

• Ska ha tagit väsentliga steg mot att införa den Nationella patientöversikten, ett system för att vården ska ha tillgång till viktig information om patienten, oberoende av var patienten vårdas.

 

Källa: Kvalitetsmagasinet

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev