Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Kvalitet

2 september 2013

Bra strålsäkerhet hos Folktandvården i Stockholm

Strålsäkerhetsmyndigheten har under våren 2013 inspekterat röntgenverksamheten hos Folktandvården i Stockholms län. Inspektionen visar att Folktandvården har vissa brister, exempelvis när det gäller avvikelshantering och utbildning.

Men helhetsintrycket är att de arbetar aktivt med strålsäkerhet, bland annat med att personalen ska undvika onödiga röntgenundersökningar och att de undersökningar som genomförs ska vara så effektiva möjligt.

Under våren 2013 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten Folktandvården Stockholms län AB:s verksamhet med joniserande strålning, röntgen, inom allmäntandvård. Myndigheten ser positivt på att Folktandvården aktivt arbetar med berättigande och optimering av röntgenundersökningarna, vilket innebär att man undviker onödig bestrålning av patienterna. Positivt är också att de infört ett system för kontroll av röntgenutrustningarna.

– Det är bra att Folktandvården arbetar för att få bort onödiga röntgenundersökningar. Varje röntgenundersökning ska vara motiverad och inte göras av gammal vana, säger Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Men vid inspektionen identifierade Strålsäkerhetsmyndigheten även ett antal brister som gäller dokumentstyrning, avvikelsehantering, utbildning samt strålskärmning av lokaler.

– Det kan låta som många brister, men de har alla liten påverkan på den totala strålsäkerheten, säger Anders Wikander. Vårt helhetsintryck är att Folktandvården i Stockholm arbetar aktivt med strålsäkerhet.

För ytterligare information:

Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 44 43.

Läs föreläggandet: Föreläggande till Folktandvården Stockholms län AB om åtgärder ››

Läs tillsynsrapporten: Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB ››

Fakta:

Allmäntandvården hos Folktandvården Stockholms län AB omfattar 52 kliniker. Folktandvården har drygt 300 000 listade barn och ungdomar och drygt 300 000 vuxna. Inspektionen har genomförts genom intervjuer med personer med ansvar inom bolaget så som vd, ledningsgrupp, radiologiskt ledningsansvarig centralt, och sjukhusfysiker. Delar av bolagets dokumentation har granskats. Klinikbesök har gjorts på tio kliniker.

Källa:

SMM, Strålsäkerhetsmyndigheten

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev