Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

5 maj 2009

Brist hotar på lokalbedövningsmedel

Produktionen av lokalbedövningsmedel har tillfälligt stoppats. Redan nu har tandläkarna på Folktandvården i Stockholm uppmanats att inte använda vissa bedövningspreparat.

Produktionen av vissa lokalbedövningsmedel för dentalt bruk har stoppats tillfälligt. Orsaken är att produktionsanläggningen har blivit ålagd att gå igenom produktionssystemet och komplettera de handlingar som styr produktionen.

Detta kan leda till att det uppstår brist på vissa lokalbedövningsmedel under minst två månader framöver.

På Folktandvården i Stockholm undersöker man just nu hur mycket lokalbedövningsmedel man har och hur behovet ser ut, berättar vd Ann-Charlotte Frank Lindgren. Detta har föranlett den privata konkurrenten City Dental att erbjuda sig att låna ut 5 000 doser lokalbedövningsmedel.

– Vi har tackat dem för erbjudandet, men vill först undersöka vilka medel de brukar använda, säger hon. Vi tar ju alltid våra via Apoteket.

Xylocain är ett av de medel som det börjar bli ont om på Folktandvården i Stockholm och tandläkarna har därför uppmanats att inte slentrianmässigt använda Xylocain, utan andra medel när det är möjligt.

Följande dentala lokabedövningsmedel har stoppats:

  • Citanest Dental Octapressin, standard ampull
  • Citanest Dental Octapressin, självaspirerande ampull
  • Xylocain Dental Adrenalin, standard ampull
  • Xylocain Dental Adrenalin, självaspirerande ampull
  • Carbocain Dental, standard ampull
  • Carbocain Dental, självaspirerande ampull

De alternativ som finns i Sverige är Septocaine och Ubistesin, men dessa finns bara i begränsade mängder.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev