Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Rapport

1 mars 2018

Brist på erfarna tandläkare och tandhygienister i hela landet

Det redovisar Socialstyrelsen i 2018 års statistikrapport över tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare. Bristen på tandläkare och tandhygienister bedöms kvarstå på lång sikt bland annat i samband med pensionsavgångar.

Färre sysselsatta tandhygienister och tandläkare

Minskat antal examinerade tandhygienister

Enligt rapporten har ökningen av det relativa antalet tandhygienister mellan 2000 och 2015 avtagit de senaste åren. En stor andel av de sysselsatta hör till de äldre åldersgrupperna. Gruppen tandhygienister som är yngre än 30 år är stor men antalet examinerade tandhygienister har minskat något de senaste läsåren. Det finns en efterfrågan på framförallt yrkeserfarna tandhygienister i hela landet.

Färre antal sysselsatta tandläkare

Det relativa antalet sysselsatta tandläkare har varit oförändrat eller något avtagande mellan 2000 och 2015. En stor andel hör till de äldre åldersgrupperna och endast en mindre andel yngre. Antalet examinerade tandläkare har ökat något. Antalet utlandsstuderande tandläkare minskar men fortfarande utfärdas en stor andel tandläkarlegitimationer till personer som studerat utanför Sverige. Bristen uppges vara stor på såväl nyexaminerade som yrkeserfarna tandläkare.

Bristen på tandläkare och tandhygienister kvartstår

Bristen på tandläkare och tandhygienister bedöms kvarstå på lång sikt bland annat i samband med pensionsavgångar.

Läkarbrist fram till år 2035

När det gäller läkare bedöms bristen stabiliseras först omkring 2035.

Ökat vårdbehov 

Trots att antalet sysselsatta har ökat inom nästan alla de yrkeskategorier som Socialstyrelsen analyserat har efterfrågan ökat ännu mer. Ett växande vårdbehov på grund av en äldre befolkning och fler multisjuka tros vara en förklaring.

Bedömningen av tillgång och efterfrågan baseras på enkäter till landstingen och regionerna samt analyser och rapporter från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

Läs hela rapporten: ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev