Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Utbildningsbehov

13 juni 2018

Brist på tandhygienister äventyrar munhälsan

Bristen på tandhygienister i Västra Götaland är ett stort problem. Orsaken är att antalet utbildningsplatser är alldeles för få i relation till behoven. För närvarande saknas cirka 50 tandhygienister i Folktandvården Västra Götaland och bristen är lika stor i hela länet. 
– Det är allvarligt, säger tandvårdsstyrelsens ordförande Stig-Olov Tingbratt.

De senaste åren har trycket på Folktandvården ökat kraftigt i hela Sverige. En växande befolkning med fler barn och gamla, de grupper som behöver mest hjälp med sina tänder, kräver mer tandvårdspersonal. Den stora bristen på tandhygienister och till viss del även tandsköterskor leder till försämrad tillgänglighet.

Folktandvården har under många år arbetat för att öka antalet tandhygienister i verksamheten, då deras kompetens är viktig för vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

– Det handlar om att rätt person gör rätt saker, säger Anneli Bernhardsson, HR-chef i Folktandvården Västra Götaland. Idag får vi anställa tandläkare istället för tandhygienister. Det innebär att kostnaden för vården ökar när tandläkarna får göra en större andel undersökningar, förebyggande insatser och enklare ingrepp istället för att koncentrera sig på mer komplicerad diagnostik och behandling.

Rekryteringsbehovet av tandhygienister i Västra Götaland uppgår till drygt 50 per år. Idag finns enbart 30 utbildningsplatser i Göteborg. Nedläggningen av tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet innebär att Göteborgs universitet även ska kompetensförsörja landsting och regioner utanför Västra Götaland, vilket kräver en utbildningskapacitet med totalt 70 platser per år.

Tjänstemän och politiker inom Folktandvården och Västra Götalandsregionen har arbetat intensivt med att försöka lösa problemen, både genom kontakt med utbildningsdepartementet, högskolor och universitet.

– Ska Sverige fortsätta att ha en munhälsa i världsklass måste kompetensförsörjningen lösas, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande. Om inte utbildningsdepartementet agerar i de här frågorna kommer läget att förvärras ytterligare och Folktandvården får på sikt svårt att genomföra sina uppdrag. Det ser vi som mycket allvarligt. Det är bråttom och vi har redan väntat alldeles för länge!

 

För frågor kontakta:

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör,
tel. 0705-53 49 91
Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel. 0709-35 84 55
Anneli Bernhardsson, HR-chef tel. 070-725 23 86

 

Om Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

 

Källa: Pressmeddelande Folktandvården VGR

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev