Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

arbetsmarknad

9 mars 2021

Brist på tandläkare och tandhygienister gissel för regioner

Det råder personalbrist inom legitimerade vårdyrken i Sverige. När det gäller tandvårdens yrken är situationen något värre än för andra vårdyrken, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Den som vill bli tandläkare eller tandhygienist och gillar glesbygden, hittar förmodligen snart en anställning. Bristen på personal är tydlig.

Det finns 23 olika legitimerade vårdyrken i Sverige idag. På flera av dem råder det allvarlig brist. Ju mer glesbygd och ju längre norrut, desto större brist. Tandläkare redovisas som bristyrke i 17 av 21 regioner. De hamnar i kategori röd, där över hälften av Sveriges regioner bedömer brist. För tandhygienister är situationen inte mycket bättre: brist i 13 av de 17 regioner de verkar inom.

Regionala skillnader

Sammanställningen visar på andra regionala skillnader. De orter som har en tandläkarhögskola, har fler tandläkare. Proportionen tandläkare / tandtekniker skiljer sig åt i Sverige. Alla län utom Gävleborgs och Värmlands har fler tandläkare än tandhygienister. I Stockholms län var tandläkarna nära 2,5 gånger fler.

Så varför är tandläkare och tandhygienist bristyrken? Det beror lite på vem man frågar.

Brist på utbildningsplatser är en orsak som ofta nämns. Särskilt när det gäller tandhygienister talar många om allt för få utbildningsplatser. Och alla som utbildats får inte legitimation. Runt 20 procent av de inskrivna på yrkesutbildningen – 78 för tandhygienist och 81 för tandläkare – tar inte examen. Antalet tandläkare och tandhygienister som legitimerats, har sjunkit oroväckande senaste åren.

Vårdyrken föredrar privat

Av de privata tandvårdsarbetsgivarna anser färre att det faktisk råder brist på tandläkare. Privata vårdgivare inom andra sektorer redovisar liknande resultat. Bristen uppfattas som mer påfallande inom region och landsting.
De yrken som regionerna rapporterar att det råder god tillgång på är främst sådana där majoriteten av de anställda finns inom privat verksamhet. Det kan tyda på att många med legitimerade vårdyrken föredrar att arbeta privat, fastlår rapporten.
Inom regionerna anser många att tandläkarbrist orsakas av pensionsavgångar, långa avstånd till lärosäten och konkurrens med privat tandvård.

Pensionsavgångar och dålig återväxt

De privata tandläkarna anser i högre grad att det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan på både tandläkare och tandhygienister. De privata som anser att det råder brist på tandläkare, anger pensionsavgångar och dålig återväxt av nya tandläkare som orsak.

Slutligen kan det konstateras att tandvården blir mer och mer kvinnlig. 58 procent av Sveriges tandläkare är kvinnor och över 90 procent av tandhygienisterna.

FAKTA: Undersökning Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård, har tagits fram av Socialstyrelsen.

Underlaget grundar sig på enkäter från regioner, privata vårdgivare och fack- och yrkesorganisationer, samt underlag från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB).

Källa: Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB)/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev