Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Aktuellt

22 november 2010

Brist på tandläkare om fem år

SACO har i dagarna kommit ut med sin årliga framtidsprognos för bl.a. tandläkare och tandhygienister de närmsta fem åren.
Prognosen är knappast något att le åt, beroende på hur man ser det.

Den största förändringen sedan 2009 års prognos är att man nu spår en brist på tandläkare 2015, och inte som förra året då man spådde ”balanserad situationen på arbetsmarknaden med en trend mot att tillgången på jobb minskar väsentligt”.

Det är tydligt att SACO och Sveriges Tandläkarförbund tagit till sig av information från bl.a. Socialstyrelsen och Högskoleverket och ändrat tidigare ifrågasatt prognos som helt saknade evidens, för att tala tandläkarnas språk.

Prognosen för tandhygienister är fortsatt ”balanserad tillgång” 2015.

Det går att skönja att det är just en fackföreningsorganisation som ligger bakom prognoserna.

Dels gjorde Sveriges Tandläkarförbund samma misstag som Sveriges Läkarförbund har gjort tidigare och skruvade ner prognosen för att säkra jobben och behålla tandläkarnas lönenivåer.

Dels ser prognosmakarna det som en ”risk” att efterfrågan på tandhygienister ökar. Är inte detta en ”möjlighet”?

Så här ser 2010 års SACO;s prognos ut:

Tandläkare

• Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: Balans

• Prognos för nyexaminerade till år 2015: Brist

• Arbetsmarknaden för erfarna idag: Balans

• Prognos för erfarna till år 2015: Brist

Det råder i dag brist på tandläkare och i synnerhet på yrkeserfarna tandläkare.
(Motsägelsefullt med hänsyn till ovan!/Dental24:s kommentar)

För nyexaminerade tandläkare är bilden mer splittrad. Nyexaminerade tandläkare är efterfrågade framförallt utanför storstäderna.

Generellt sett är det lättare att få jobb som tandläkare på landsorten än i storstäderna. Om fem år bedömer Tandläkarförbundet att det fortfarande finns goda möjligheter att få arbete som tandläkare.

Arbetsmarknadsläget ser bra ut även på längre sikt, eftersom stora pensionsavgångar är att vänta inom kåren. Cirka 35 procent av tandläkarna som är sysselsatta inom tandvården i Sverige är över 55 år.

Efterfrågan på tandläkare har, historiskt sett, varierat kraftigt i Sverige.

Skillnader mellan hög- och lågkonjunktur har normalt sett varit medelstora.

Variationerna har berott på konjunkturläget, på missbedömning av det framtida behovet av tandläkare och på svårigheten att snabbt anpassa en lång utbildning efter arbetsmarknadens behov.

Den framtida efterfrågan på tandläkare påverkas av politiska beslut som exempelvis förändringar i finansieringen av tandvårdskostnaderna samt hur många tandläkare som flyttar in och ut ur Sverige. Prognosens osäkerhet uppskattas, för såväl nyexaminerade som erfarna, till 3 på en skala mellan 1 och 5 där 1 innebär mycket låg grad av osäkerhet och 5 mycket hög grad av osäkerhet.

Tandhygienister

• Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: Balans

• Prognos för nyexaminerade till år 2015: Balans

• Arbetsmarknaden för erfarna idag: Balans

• Prognos för erfarna till år 2015: Balans

Vår samlade bedömning är att arbetsmarknaden idag är i balans och att den om fem år troligen fortfarande kommer att vara i balans.

Risken (Möjligheten? / Dental24:s kommentar) finns dock att balanssituationen övergår i brist på grund av ökat behov ifrån samhället och individens krav på hälsoinriktade och förebyggande tandvårdsinsatser samt pensionsavgångar.

Skillnaderna mellan hög- och lågkonjunktur är vanligen små. Yrket är inte konjunkturkänsligt, men kan komma att påverkas främst på den privata marknaden utifrån efterfrågan och tillgång på tandvård.

Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 för nyexaminerade och 3 för erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 på skalan innebär mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög grad av osäkerhet.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev