Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

branschutveckling

22 februari 2022

Bristen på tandvårdspersonal Del 5 Branschens utmaningar

Klyftan mellan offentlig och privat tandvård växer, liksom klyftan mellan storstad och glesbygd. Många av de privata tandläkarna ser med oro på vissa politiska beslut. Det pågår en digital omställning, som inte alla vill, kan eller får ta del av. Och över nästan hela spektret klagas det på dåliga löner.

Tandvården i Sverige kan vara privat, men är för det mesta subventionerad. Den kan vara offentlig, fast agerar marknadsmässigt på en fri marknad.  Det tar många år att arbeta upp en fungerande tandvårdsklinik eller ett tandteknikerlabb. Det tar många år att utbilda ny personal. Men politiska beslut, som får stora konsekvenser, kan komma plötsligt och oförutsägbart. Tandvården i Sverige fungerar relativt väl, men står inför utmaningar.


Köerna till tandvårdskliniken är långa på sina håll. Men tandkliniken står inför utmaningar.

Tillgång på tandvård

Tillgången till tandvård varierar. Medan människor i storstäderna kan gå till tandläkaren som man går till frisören, dras landsbygden med långa köer framför allt till Folktandvården. Luleå är en av många platser där Folktandvården sedan länge är fullbokad. De privata klinikerna kan inte kompensera bristen. I november 2021 rapporterade SVT Norrbotten att över 800 personer nekats hjälp på en privat klinik i Luleå, över en nioveckorsperiod.

Privat tandvård

De privata tandläkarna utmanas av ökade kostnader i form av moms och avgifter. En hel del skylls på EU men vid en närmare granskning visar det sig att reglerna tolkats olika i olika EU-länder. De privata tandläkarna har belagts med moms på estetisk tandvård och för inhyrda specialister på remiss.

Tandläkare

De stora kedjorna sätter prägel på marknaden. Tidigare var en privat tandläkare en yrkesman som blev företagare. Kedjorna, med nära band till investerare, drivs i ett annat syfte. Vi har sett förr hur stora kedjor har förändrat marknad, priser och utbud inom andra områden.

Det är brist på tandläkare i många regioner och inom regioner. Den tekniska utvecklingen för med sig högre krav på fortbildning. Det är ständigt hot om – eller risk för – tandläkarflykt.

Tandhygienister

Efterfrågan är stor. Tandhygienister skulle kunna förbättra den allmänna tandhälsan, inte minst för äldre personer. Det är brist på tandhygienister, samtidigt som det syns flera illavarslande tecken. Det är relativt dålig lön – svårt att tjäna in sina kostnader för studier. Det är även problem med att rekrytera lärare till tandhygienistutbildningarna.

Tandhygienister fråntogs 2021 rätten att utföra vissa kvalificerade skönhetsbehandlingar, vilket var en nedvärdering av yrkesgruppens kompetens. Många tandhygienister beklagar att de inte får arbeta med kvalificerade uppgifter, utan används som allmänna hjälpredor på kliniken.

Tandsköterskorna

Den största yrkesgruppen inom tandvården är Tandsköterskorna. Det är de som sköter den mesta kontakten med patienterna. Men det tycks vara ett otacksamt yrke, som många lämnar. Yrket dras med låg status, eftersom lönen är låg och yrkestiteln inte är skyddad. Det råder brist på erfarna tandsköterskor

Tandtekniker

Yrket är mitt inne i en stor omstrukturering, både teknisk och strukturell. Det finna många äldre och mindre tandteknikerföretag som fortfarande jobbar traditionellt, icke-digitalt. Samtidigt är det brist på digitalt kunniga tandtekniker. Teknikutvecklingen har lett till stora investeringar i maskiner/utrustning. Det är svårare att vara liten och egen idag. Nya statliga avgifter i samband med nytt medicinskt regelverk, har väckt misstro mot myndigheterna.

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev