Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Arbetsmiljö

14 mars 2024

Därför byter tandvårdspersonal jobb

En tandvårdklinik är mer än en plats för tandvård – det är en arbetsplats. Tandvårdspersonal som alla andra behöver kunna verka i en god arbetsmiljö. Dålig arbetsmiljö leder till personalflykt. Den som känner sig anställningsbar, tvekar idag inte att byta jobb.

Dental24:s senanste läsarenkät visar att två av tre funderar på att byta jobb. En tiondel vet inte. Endast en fjärdedel är nöjd med sitt jobb. En snarlik enkät i Tandläkartidningen gav ett liknande resultat. En enkät gör förstås inte anspråk på att vara vetenskapligt, men resultatet berör ändå något viktig.

Vi vet att ytterst få tandläkare byter yrkesbana. Vi vet att många tandläkare är nöjda med sitt yrke och känner stolthet över att vara tandläkare. Det är ett yrke som är både välbetalt och aktat i samhället. Men yrkeslivet har blivit ”hoppigare” för alla. Människor byter jobb oftare under livet, särskilt under högkonjunkturer. De flesta tandläkare börjar på Folktandvården, men övergår till privata. Kedjorna har etablerat en ny slags anställningsform på arbetsmarknaden.

Så, vad är det som får en tandläkare att vilja byta jobb?

Många skulle väl gissa rakt av att det är lönen. Men det är inte riktigt så enkelt. En uppsats från 2020 som specifikt undersökte detta, visade att tandläkarna angav uppskattning i form av lön och/eller utvecklingsmöjligheter som avgörande. Men det ansågs också viktigt med beröm och uppmuntran från arbetskamrater samt inflytande i verksamheten. Negativa faktorer var främst hög arbetsbelastning och otrivsel på arbetsplatsen.

Tandläkarnas arbetsmiljö är just nu föremål för en stor undersökning från Tjänstetandläkarna. En rapport släpps snart.

Susanna Magnusson, Kanslichef på Tjänstetandläkarna.

– Vi kan se att vissa är missnöjda med vissa delar, och som rör på sig. Det finns en rörlighet. Men det är också många som trivs. Vi jobbar ju väldigt mycket med arbetsmiljö. Det är därför det är viktigt att man som arbetsgivare arbetar för att få en bra arbetsmiljö, säger Susanna Magnusson, Kanslichef på Tjänstetandläkarna.

Viktiga faktorer till en god arbetsmiljö är att tandläkaren tillåts utföra sitt arbete tryggt, att det är väl avvägt mellan krav och resurser, samt att det finns en bra chef.

– En väldigt viktig aspekt är ju att hinna med sina arbetsuppgifter, både de kliniska och de administrativa, på ett bra sätt. Så att man kan känna att man jobbar tryggt och säkert.

– Att få folk att stanna, det tycker vi är jätteviktigt. Arbetsgivaren har ett otroligt viktigt ansvar i att se till att situationen är sådan att folk vill stanna. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem i sig, när det är för mycket rörlighet på arbetsplatsen.

Möjligheten till vidareutbildning och kompensutveckling är annan viktig faktor. I slutändan finns det ingen som egentligen tjänar på en hög personalomsättning, anser Susanna Magnusson.

– Det går inte nog att betona hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö. Vikten av bra chefer helt enkelt. Att cheferna får bra förutsättningar att leda på ett bra sätt.

Magnus Sverke. Professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms Universitet.

Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi, vid Stockholms universitet forskar bland annat om varför man stannar eller säger upp sig från en arbetsplats.

För det första är det inte alla förunnat att byta jobb. Man måste vara eller snarare känna sig anställningsbar.

– I fall man upplever att man enkelt har möjlighet att skaffa ett nytt likvärdigt eller bättre arbete –  utan att behöva flytta oftast – då är man anställningsbar. Det är en känsla av att vara anställningsbar.

Det finns en rad faktorer som gör att en person vill lämna sitt arbete. Situationen präglas av både krav och resurser i arbetet. Det är exempelvis fysiska krav: Att arbetet sliter på kroppen.  Det kan vara kvantitativa: att tvingas prestera för mycket för den lön man får. Resurser kan vara meningsfullt arbete, bra  ledning, socialt stöd och hög lön.

– Allt hänger ihop. Har man för höga krav och för låga resurser, så syns det i att man är mer benägen att säga upp sig. Man mår sämre. Man har sämre arbetsrelaterade attityder och man presterar sämre. Omvänt, så är man mer benägen att stanna och prestera bra.

Möjligheten att vidareutbilda sig och utvecklas är viktig, dels för att få bättre kunskap och utvecklas, dels för att kanske göra lönekarriär.

– Det är en av de viktiga resurserna. Dit hör ju även socialt stöd från kollegor, bra sammanhållning i arbetsgruppen, meningsfullt arbete och så.

Det finns ingen generell skillnad på kvinnor och män. Men det spelar roll om man arbetar inom ett kvinno- eller mansdominerat yrke. Kvinnodominerande yrken har generellt sett lägre lön, lägre status, fler anställda per chef, mer otrygghet i anställningen och högre krav i arbetet.

– Lönen är inte en sådan viktig faktor som man tror. Det är en viktig faktor, men inte den viktigaste. Många ser det som ett kvitto på att man är bra. När det blir löneförhöjning på en arbetsplats och om någon får mindre lön så kan det uppstå missnöje.

Det finns en kategori anställda som vill men inte upplever att de kan byta jobb. De förblir fångar på ett arbete som de inte trivs på.

– Vi kallar dem för inlåsta. Det är en kategori som har ganska låg anställningsbarhet. Man ser inte vilka alternativ som finns. De stannar ju, fast de kanske egentligen inte vill stanna. De kanske inte ger tillbaka till organisationen.

/Dental24

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev