Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Arkiv

26 februari 2010

Datainspektionen kritiserar dålig journalhantering

Tandläkarmottagningar brister i kontrollen över vem som kan läsa patientjournaler. Det visar en granskning som Datainspektionen har utfört i Stockholm.

Granskningen har utförts på de tre största mottagningarna i Stockholm. Framför allt granskade man åtkomsten av patientuppgifter.

– Det saknas rutiner för förändring och borttagning av behörigheter och för kontroll av att patientjournaler bara öppnas av dem som behöver ta del av informationen i sitt arbete, säger Patrik Sundström som lett inspektionerna.

På en av de granskade mottagningarna hade alla i personalen samma inloggningsuppgifter, vilket gör det omöjligt att spåra åtkomsten i journalsystemet. Den bristen är numera åtgärdad men fortfarande går det inte att kontrollera om det förekommer obehörig åtkomst av patientuppgifter.

– Även om integritetsrisken är mindre på tandläkarmottagningar jämfört med journalhanteringen i sjukvården, måste det finnas ett tänk kring dessa frågor och det saknas, säger Patrik Sundström.

Sedan patientdatalagen trädde i kraft har Datainspektionen inspekterat såväl offentliga som privata vårdgivare och då särskilt granskat hur vårdgivarna begränsar tillgången till känsliga personuppgifter genom behörighetsstyrning och kontrollerar vem som kommer åt patientuppgifter.

De tre mottagningarna som nu granskats ska lämna en skriftlig redogörelse till Datainspektionen om hur bristerna som upptäckts ska åtgärdas. De som berörs är mottagningar inom Folktandvården i Stockholms län, City Dental i Stockholm och Praktikertjänst i Stockholm. De har till den 30 april på sig att komma in med sina redogörelser, som enligt Datainspektionen kommer att följas upp.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev