Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Datorbaserat dentalt diagnostiskt symposium

Tandläkare och tandtekniker från hela världen kommer att samlas i Sydtyrolen den 6 till 9 oktober 2021, i den inspirerande miljön i Zirkonzahns hemland, för att i tre dagar fördjupa sig i ämnet digital patientanalys under ledning av uppfinnaren av PlaneSystem®, tandteknikermästare Udo Plaster.


Tandteknikermästare Udo Plaster, grundaren av PlaneSystem®, föreläser om denna innovativa arbetsmetod

Oavsett vilken typ av arbetsflöde en tandtekniker använder för att skapa dentala restaurationer (digitala kontra traditionella) är det exakt inhämtning av patientdata som banar vägen för en fullständig läkning. Under eventet kommer deltagarna att få fördjupad kunskap om PlaneSystem®-metoden, en innovativ metod för digital patientanalys baserad på en helhetssyn på människan, när tandteknikermästare Udo Plaster tar sig an ett verkligt patientfall. Efter patientanalys baserad på PlaneSystem®-metoden kommer deltagarna att få fräsa en modell eller en bettskena med både en digital och traditionell metod. Under eventet kommer effekterna av en exakt och individuell bettskena med avseende på fysioterapi också att utvärderas.

Den stora framgången för Udo Plasters metod kan förklaras med det innovativa men enkla inhämtandet av patientspecifik information, som tar hänsyn till överkäkens och underkäkens förhållande till resten av kroppen baserat på patientens naturliga huvudposition (det naturliga horisontalplanet). Patientens exakta data kan implementeras 1:1 till den virtuella världen utan att någon information går förlorad, för att erhålla en bättre funktion och estetisk design av restaurationer i den digitala miljön. PlaneSystem® gör det möjligt för tandläkare att erbjuda patienten en omfattande konsultation baserad på 100 % individuella och förutsägbara resultat, vilket betyder ett bättre engagemang från patienten, som nu kan känna sig delaktig i behandlingsplanen.

Innehåll

  • PlaneSystem® i teori och praktik
  • Fysioterapeutisk ansats inom ramen för digital diagnostik
  • Analys av kliniska fall med verkliga patienter

 

T +39 0474 066 721

Fall skapat av tandteknikermästare Udo Plaster och dr Siegfried Marquardt med hjälp av Zirkonzahns digitala arbetsflöde. Med PlaneSystem® och Face Hunter 3D ansiktsscanner överförs patientdata 1:1 till den digitala världen utan att viktig information går förlorad.

Källa: Zirkonzahn

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev