Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

27 augusti 2014

Dax att boka Riksstämman och Swedental den 13-15 november

MÄSSNYTT/RIKSSTÄMMAN: På årets Riksstämma står odontologisk forskning utifrån olika patientkategorier i centrum. Under rubriken Så här gör vi – State of the art inom svensk tandvård 2014 belyses dagens kunskap och diagnostik med betoning på hela teamet.

Rikstämman Swedental 2014

Odontologisk forskning i fokus

”I år håller vi den 50:e Riksstämman och vi vill lyfta fram Svenska Tandläkare-Sällskapets arbete för att stödja odontologisk forskning. Att dela kunskap är själva syftet med Riksstämman och eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka som forskningsstipendier”, berättar Tandläkarsällskapets ordf i riksstämmenämnden, Andreas Cederlund.

 

Så här gör vi 2014 – State of the art inom svensk tandvård 2014

”Syftet med utformningen av årets program är att få en tydlig och rejäl genomgång om vad som är svensk tandvård 2014. Utgångspunkten är en serie seminarier som fokuserar på olika patientkategorier och får utgöra starten för en diskussion om hur vi organiserar oss, diagnostiserar och behandlar patienter etc. Till dessa seminarier samlas företrädare för olika ämnen för att detta ska bli ”tvärämnesskapligt” på riktigt. Till dessa seminarier har vi sedan kopplat olika ämnesspecifika program om karies, periimplantit, bettfysiologi etc. som på ett mera djupgående sätt tar upp evidens 2014. Vi har satt rubriken Så här gör vi 2014 på dessa program”, säger Andreas Cederlund.

Fler än 200 föreläsare och rapportörer kommer att dela med sig av kliniska tips, hålla i workshops och redovisa de senaste forskningsrönen.

Johan Rehborg och Per Naroskin kommer att ta plats på scen på torsdag och fredag morgon för att ge en bra start på dagen innan odontologin tar över.

 

Fokus på hela Teamet

De flesta av årets programpunkter har ett tydligt fokus på Teamet. Andreas Cederlund framhåller också att man i år inte har glömt Tandteknikerna utan hoppas att många tekniker ska se detta som ett bra tillfälle att uppdatera sig i odontologi.

Nytt för i år är ett program i 3D om mjukvävnadsestetik som leds av tandläkare Tommie Van der Velde från Belgien.

 

Spännande framtidsspaningar

Riksstämman bjuder också på en framtidsspaning signerad Karin Sjögren, Tandläkare och lärare i motiverande samtal, Per Rehnberg, VD för Colosseum och Örjan Björklund, Chefredaktör för Tandläkartidningen.

Presentatörerna kommer att använda det spännande presentationsformatet Pecha Kucha, en personlig framställning som är vanlig vid kreativa möten över hela världen (deltagarna ska använda 20 bilder som får visas max 20 sekunder vardera).

 

Läkemedel ämnet för hela lördagen

Lördagens program ägnas helt åt läkemedel. Det innehåller förutom traditionella ämnen som antibiotika och analgetika även diskussioner om naturläkemedel och hur man ska hantera frågor kring läkemedelsbehandling hos äldre och gravida.

 

WORKSHOP: Prova på digital scanning och CAD/CAM

DAB kommer i samarbete med Svenska Tandläkare-Sällskapet att hålla workshops om scanning och fräsning. Många som ännu inte provat digital scanning och CAD/CAM får en chans att testa denna kurs från ax till limpa för hela teamet samt extra kurser i målningstekning för i första hand sköterskor och assisterande personal.

Andreas Cederlund vill också framhålla program som ligger lite vid sidan av den operativa odontologin, bl a ett seminarium om omhändertagande i vården av personer som utsatts för tortyr. Ett ämne som är högaktuellt med tanke på situationen i världen och de många människor som kommer till Sverige med sådana erfarenheter.

”Vi hoppas också kunna lyfta forskningsrapporterna ytterligare och de, fram för allt yngre, som till vardags på kliniker och högskolor jobbar med att bidra med ny kunskap. Det är ju liksom det som Tandläkare-Sällskapet och Riksstämman handlar om”, avslutar Andreas Cederlund.

 

Program Riksstämman >>

 

Checklista inför besöket på Odontologisk Riksstämma & Swedental

I år erbjuder arrangörerna en checklista för besökare på Odontologisk Riksstämma & Swedental. Checklistan innehåller ett antal punkter som kan användas för planering för att skapa maximal nytta för besökaren.

Checklista för besökare vid Odontologisk Riksstämma & Swedental >> 

 

Mer information om årets program finns här » 

 

Registrera dig till årets Riksstämma här »

 

Registrera dig enbart till mässdelen Swedental här >>

 

TÄVLING: Sitter dina patienter i årets väntrum? 

Mejla senast 13 oktober in en eller flera bilder och berätta varför just din praktik har Årets väntrum 2014!
Tävlingen avgörs under Odontologisk Riksstämma & Swedental den 13-15 november på Stockholmsmässan.

Läs mer om tävlingen och tävlingsreglerna »

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev