Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

10 maj 2011

De nya riktlinjerna lanserade!

Den 10 maj publiceras Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården.

Blir det stora förändringar i tandläkarnas vardag?

Dental24 passade på att ställa några frågor till utredarna på Socialstyrelsen Nils Oscarson och Elisabeth Wärnberg Gerdin:

Fråga: Vilken blir den största förändringen i tandläkarnas vardag med de nya riktlinjerna?

Svar: Efter att vi rest runt i 21 landsting och regioner har vi fått många värdefulla synpunkter från de som var med från både offentlig och privattandvård, synpunkter som vi tagit med oss i arbetet med den slutliga versionen.

Tandvårdens sätt att arbeta överensstämmer redan idag i stor utsträckning med riktlinjerna men inom några områden kommer det att behövas ett annat förhållningssätt, ytterligare utbildning och ändrade rutiner.

Ett exempel är hur tandvården använder antibiotika och ett annat exempel är att ta till sig effektivare metoder för att arbeta med patientundervisning. Ytterligare ett område där det finns skillnader i praxis och där tandvården kan behöva ändra behandlingsrutiner är inom endodonti, exempelvis rekommendationer vid behandling av djupa kariesskador och hur tandvården tar hand om vissa symtomgivande tillstånd.

Minskar tandläkarnas handlingsfrihet?

Fråga: Innebär riktlinjerna att tandläkarnas handlingsfrihet minskar?

Svar: Tandläkaren och tandhygienisten ska enligt patientsäkerhetslagen arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Professionen bör se riktlinjerna som en unik kunskapsbank och ett stort stöd i sitt arbete.

Ett av syftena med tandvårdsriktlinjerna har just varit att ta fram den bästa tillgängliga kunskapen vi har idag för att bedöma vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva. Vi hoppas verkligen att professionen ser nyttan av att ha fått hjälp i detta arbete.

 

 

Påverkas tandläkarnas ansvar?

Fråga: Kommer de nya riktlinjerna att påverka tandläkarnas ansvar?

Svar: Både tandläkare och tandhygienister behöver vara uppdaterade för att veta vad som idag är den bästa tillgängliga kunskapen om de mest effektiva metoderna. Detta kommer ju också att innebära krav på att man har nödvändig kompetens för att möta rekommendationerna.

Dessutom kommer en patientversion där patienterna får ökad medvetenhet om riktlinjerna och som innebär att tandvården behöver ha en beredskap för att kunna svara på frågor. Så i den bemärkelsen behöver naturligtvis tandvården ta på sig ett ytterligare ansvar.

Hur öka kompetensen kring ”Kvalificerad patientrådgivning”?

 

 

Fråga: Ni nämner att tandvården idag i allmänhet saknar kompetens för att erbjuda ”Kvalificerad rådgivning” till patienterna, en metod som döpts om till ”Beteendemedicinsk prevention och behandling” och att det finns ett stort behov av utbildning för de olika professionerna inom tandvården. Hur skall utbildningen utformas och när kommer sådana kurser att kunna starta?

Svar: Ett arbete har påbörjats där framförallt våra tandvårdsutbildningar kommer att se både till innehåll i utbildningen av beteendemedicinsk behandling, vilka som i första hand bör kunna tillämpa en sådan behandling och hur metoden på ett bra sätt ska kunna införas i tandvården.  Detta är ett arbete som naturligtvis kommer att ta tid innan vi kan erbjuda behandlingen i allmän praxis.

Fråga: Hur skall detta hanteras i mellantiden?

Svar: Vi ska komma ihåg att beteendemedicinsk behandling i första hand är avsedd för den mindre grupp patienter där behovet är stort av att påverka ett munhälsobeteende för en lyckad sjukdomsbehandling. Till dess att det finns en spridd kunskap i tandvården i beteendemedicinsk behandling kan tandvården ta stöd från de andra rekommendationerna som tas upp i riktlinjerna.

Läs mer om riktlinjerna ifrån Socialstyrelsen ››

Sök tillstånd och rekomenderade åtgärder enligt riktlinjerna ››

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev