Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Omvärld

16 januari 2013

De tio vanligaste orsakerna till varför människor motsätter sig förändringar

Av: Dr. Larry Emmott, DDS, Dentalcompare Technology Editor:

 

Ovilja mot förändring är det vanligaste hindret mot införande av ny teknik i tandvården. Det är inte så att människor inte vet vad de ska göra. De vill helt enkelt inte göra det.

Det är en allmänt vedertagen sanning att vi människor är rädda för förändring. Men handlar det verkligen om rädsla? A.J. Schuler, Psy.D., har identifierat de tio viktigaste skälen varför människor motsätter sig förändringar. Skäl som alla påverkar arbetet i tandläkarpraktiken.

Tio-i-topp: Orsaker till varför människor motsätter sig förändringar:

1. Risken med förändringen ses som större än risken med att fortsätta som det är

2. Människor känner sig lierade med andra som identifieras med det gamla

3. Människor har inga förebilder inom den nya verksamheten

4. Människor är rädda för att de inte har tillräcklig kompetens att förändra sig

5. Människor upplever det betungande och stressande att förändra

6. Människor har en sund skepsis och vill vara säkra på att nya idéer är sunda

7. Människor är rädda för att reformivrarna har dolda agendor

8. Människor upplever att den föreslagna förändringen hotar deras självbild

9. Människor förväntar sig förlust av status eller livskvalitet

10. Människor tycker att den föreslagna förändringen är en genuint dålig idé

Orsakerna nummer åtta och nio ovan kan vara mycket betydelsefulla, och ändå förbises de ofta. Till exempel kan en sköterska ha utvecklat ett komplext system för att hantera patientjournaler på papper. Allt ifrån att skriva etiketter till filhantering har förfinats och fulländats. Hon är stolt över sitt system och är ännu mer stolt över att ha kontroll över allt som händer i praktiken. Hon känner också en genuin kontakt med patienterna via sina pappersjournaler.

För den här personen är papperslösa journaler inte någon intressant tidsbesparande teknik, utan ett hot mot hennes system och hennes upplevda värde för tandläkaren och patienterna. Den inre tanken kan handla om att om kontoret datoriseras behövs hon inte längre alternativt att hon inte längre kommer att vara viktig för verksamheten.

Hon erkänner förmodligen inte medvetet dessa orsaker men hon känner sig hotad och kommer att hitta på alla typer av logiska skäl för att papperslösa journaler inte fungerar på hennes kontor.

Tandläkaren är också känslig för punkterna åtta och nio, men kan i ännu högre grad påverkas av punkterna två och tre. De allra flesta tandläkare arbetar ensamma och har ingen daglig kontakt med andra yrkesgrupper. Å andra sidan kräver vårt arbete att vi följer beprövade tekniker. Det är inte lämpligt för oss att experimentera med odokumenterade nya idéer på slumpmässigt valda patienter. Tandläkare följer noggrant de tekniker som de lärt sig i skolan och vänder sig vid behov till ett respekterat utbildningsinstitut eller en expert för att lära sig nya behandlingar.

Ny teknik har nästan per definition inte många användare eller beprövad erfarenhet. Till sin natur tycker tandläkare inte om sådant. Om kollegor som de respekterar inte använder tekniken och det inte finns någon förebild, så framstår det som klokare att avvakta.

Att ha förståelse för varför människor motsätter sig förändringar kan hjälpa dig att förstå bakomliggande skäl för både tandläkare och övriga medlemmar i teamet. Hjälp människor att förstå att de kan få ut ännu mer av tekniken när de väl förstår och använder den på rätt sätt, för att därefter hitta förebilder som de kan följa.

Att motsätta sig förändring kommer inte hindra att förändringen sker. Framtiden är på väg och den kommer att bli fantastiskt!

Dr. Larry Emmott, DDS, Dentalcompare Technology Editor

Källa: www.dentalcompare.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev