Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

8 december 2012

Debatt: Direktkontakt ger bäst resultat

Direktkontakten mellan tandläkare och tandtekniker är helt avgörande för att det ska bli ett gott slutresultat, inte minst sedan kvalitetskraven undan för undan har skärpts. För några decennier sedan var allt så mycket enklare. Tandläkaren tog ett avtryck, skickade det till labbet som levererade vad tandläkaren ville ha.

I dag utför tandläkarna alltmer komplicerade behandlingar som kräver gemensamma diskussioner och lösningar. Vi tandtekniker behärskar som regel materialsidan bättre än tandläkarna. Men det viktiga är inte vem som vet mest om vad, utan att vi kan kommunicera och förstå varandra på ett smidigt och effektivt sätt.

Om vi ska kunna leverera vad tandläkare och patienter förväntar sig, måste vi utbilda oss och hänga med. Att vi undan för undan har fått ett gemensamt språk, hänger mycket samman med att vi går på samma utbildningskurser.

Dagens tandvård, i synnerhet estetisk-kosmetisk tandvård, är ett teamarbete. Det gäller att alla i teamet förstår varandra, språkligt men också professionellt. För att lyckas med det är det nödvändigt med ett intimt samarbete mellan tandläkare och tandtekniker.

Låt mig ställa en retorisk fråga: Hur intimt kan samarbetet bli om teknikern sitter på andra sidan jordklotet och all kommunikation först måste översättas till engelska och därefter kinesiska? Det kan ibland vara nog så svårt att kommunicera på svenska!

I dag har tandteknikeryrket på allvar tagit steget in i den digitala världen. Vi har hjälpmedel, bildkommunikation, som ger oss en känsla av att ha patienten framför oss när vi bygger våra konstruktioner. Cad/Cam hjälper oss att dimensionera underkonstruktionerna för bästa hållfasthet och största precision. Med vår smartphone kan vi ta en enkel bild på inslagningen framför oss och skicka till tandläkaren för att få bekräftat att det verkligen ska vara så här!

Trots alla dessa hjälpmedel så kan man aldrig ersätta en välutbildad tandtekniker med en mindre kunnig och outbildad person. Tvärtom, dessa hjälpmedel ger tandtekniker bättre möjligheter att ta tillvara sina kunskaper för design och konstruktion.

Men, en kedja blir aldrig starkare än dess svagaste länk, och i många fall KAN det vara tandläkaren. Det är inte tillräckligt att tandteknikern själv utbildar sig på dessa områden, vi måste göra det tillsammans med våra kunder.

Det är viktigt att tandläkaren och tandteknikern tillsammans lär sig vad som krävs för att nå fram till ett optimalt resultat. Vi måste ha de rätta förutsättningarna för att nå hela vägen fram. Kurser och utbildning är bra, men det är ett prestigelöst samarbete där vi kan ge och ta konstruktiv kritik som är utvecklande för hela tandvårdsteamet.

Våra gemensamma praktiska erfarenheter och den teoretiska kunskapen kommer att ge det bästa resultatet. Jag är övertygad om att svensk tandteknik kommer att finnas kvar i framtiden och dessutom kunna konkurrera ut lågprisimport. Det nära samarbete som krävs för att kunna leverera högkvalitativ tandteknik till seriösa tandläkare, kan inte fungera i ett längre perspektiv om tillverkaren finns på andra sidan jordklotet.

Ett nära samarbete, gemensam utbildning och en strävan att ge patienten det bästa är ett oslagbart koncept.

Tandtekniker Paul Mark

Paul_Mark250

 

 

Paul Mark är tandtekniker och delägare i Expodent AB.

Han är också språkrör för södra kretsen i Sveriges Tandteknikerförbund och medlem i SACD.

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev