Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

5 augusti 2012

Debatt: Hälso- och sjukvårdslagens godtycke slår mot patienter

Socialstyrelsen använder det godtyckliga begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att angripa sjukvårdspersonal, frånta dem deras legitimationer och förhindra att patienter får del av framgångsrika behandlingsmetoder som används i andra EU-länder.

Ämnen under SjukvårdEnligt Hälso- och sjukvårdslagen skall sjukvård bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” men det godtyckliga begreppet från 1890 har aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Socialstyrelsen (SoS) använder det mot sjukvårdspersonal. Försäkringskassan (FK) och landstingen nekar patienter ersättning och vård på basis av begreppet. Därmed frångår de grundlagens krav på likhet inför lagen.

Vi har frågat flera myndigheter om begreppets innebörd. I röriga ordalag har de fabulerat om begreppets betydelse för patientsäkerhet med mera. Enligt en promemoria från Riksdagens Utredningstjänst skulle uttrycket vara ”en vedertagen standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU”. Det är inte sant. I de flesta länder har man aldrig hört talas om det.

Att tolka begreppet språkligt skapar svårigheter. Ordet ”och” innebär att begreppets båda delar ska vara uppfyllda för att vårdpersonal inte skall riskera att fällas i domstol och fråntas sina legitimationer. Detta försvårar för diagnostiserings- och behandlingsmetoder att introduceras i Sverige.

Källa/Läs mer ››

Tore Scherstén professor, tidigare huvudsekreterare vid Statens Medicinska Forskningsråd, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev