Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

10 juni 2012

Debatt: Statens referenspriser på tandvård leder till högre priser för konsumenterna

Då tandvårdskliniker saknar incitament att ha lägre priser än statens referenspriser riskerar istället ett prisgolv att bildas. Detta leder till sämre konkurrens på marknaden inom tandvård och kan i flera fall leda till högre priser för konsumenterna.

Den 23 maj utgav Riksrevisionsverket en rapport där de granskar statens referenspriser för tandvård och hur det har fungerat sedan de infördes 2008. Riksrevisionsverket konstaterar där att ”Referensprislistan har däremot inte fungerat som prispress, tvärt om finns det tecken på att referenspriserna driver på prisutvecklingen. Granskningen visar att när referenspriserna höjs, följer vårdgivarna efter och höjer sina priser. Referenspriserna riskerar därför att bilda ett golv i prissättningen.”

Det nuvarande systemet missgynnar tandvårdskliniker, vars priser ligger under referenspriset. Referensprissystemet har i praktiken inneburit, enligt Riksrevisionsverket, att alla tandläkares priser ligger på referenspriset eller över. Ytterst få tandkliniker har priser som ligger under referenspriset. Det var inte syftet med tandvårdsreformen.

De kliniker som erbjuder sina patienter ett lägre pris än referenspriset ersätts av försäkringskassan endast med det lägre priset, inte referenspriset. Det innebär en konkurrensnackdel för de kliniker som har ett lägre pris än referenspriset. Samma vårdåtgärd ersätts med olika pris av Försäkringskassan. Så fungerade det inte före tandvårdsreformen då alla tandläkare fick samma ersättning för samma åtgärd. Detta är inte konkurrensneutralt och missgynnar de patienter vars kliniker ligger under referenspriset. Konsekvenserna blir att patienterna får, med detta system, betala ett högre pris än om alla kliniker skulle få samma ersättning för samma tandvårdsåtgärder.

– ”Vi vill erbjuda låga priser till konsumenterna, vilket vi kan göra tack vare lyckade upphandlingar och stordriftsfördelar, men med referenspriserna skapas en felvriden konkurrens som är till nackdel för oss och konsumenterna”, säger Mattias Santesson, VD på tandvårdskliniken City Dental.

City Dental startades i november 2005 av entreprenören Mattias Santesson. Kliniken har sedan dess växt från 5 anställda till nuvarande cirka 100 anställda. Idag är City Dental Sveriges största enskilda tandklinik. Kliniken är internationellt präglad och man talar över 40 olika språk inklusive teckenspråk. City Dental har hittills behandlat cirka 100 000 patienter och håller låga priser, i genomsnitt ca 30 % lägre än Folktandvårdens priser. Priserna kan hållas låga tack vare stordrift, liten administration och effektiv inköpsorganisation samt långa öppettider. Kliniken har också ett avancerat kvalitetsarbete när det gäller behandlingar och hygienrutiner. Läs mer på

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev