Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

28 september 2011

Debatt: Storsatsning på utbildning

I regeringens höstbudget presenterades en ny storsatsning som kommer att höja läraryrkets status, förbättra matematikundervisningen och kraftfullt bygga ut vårdutbildningarna.

Alliansregeringen har sedan valsegern för knappt fem år sedan genomfört de mest omfattande utbildningsreformerna i modern tid. Höstens nya satsning innebär konkreta punktinsatser för att ytterligare rusta upp det svenska utbildningssystemet.
3,8 miljarder kronor satsas direkt på lärarna för att höja statusen för läraryrket och öka kompetensen i skolan.

Läraryrkets status är en angelägen fråga. Från att ha varit ett av samhällets mest respekterade yrken har lärarnas status genom åren gradvis reducerats. I dag går det knapp en sökande på varje ledig lärartjänst.
Den nya satsningen innebär att en karriärstege för lärare skapas och att de mest ambitiösa och yrkeskickliga lärarna får en efterlängtad chans att avancera inom sitt yrke. Tillsammans med de åtgärder som redan vidtagits, såsom införandet av lärarlegitimationen, kommer denna satsning att höja statusen för lärarna. I förlängningen kommer det att bidra till att locka nya talanger till läraryrket.

En stor satsning genomförs även på matematikområdet. Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen men internationella undersökningar visar att svenska elever halkar efter. Genomsnittskunskaperna har sjunkit och även de bästa eleverna presterar i dag avsevärt mycket sämre än tidigare.
Om Sverige även i framtiden ska få fram forskare och ingenjörer av hög internationell klass måste denna trend vändas.
Regeringen kommer därför att satsa 2,6 miljarder kronor på att utveckla matematikundervisningen och att förbättra de svenska elevernas matematikkunskaper.

Insatsen riktas till den dagliga verksamheten i klassrummet, där matematiklärarna ska ges bättre förutsättningar att utveckla sin egen undervisning. Förslaget innebär även att antalet undervisningstimmar i matematik ökar och att en läsa-skriva-räkna-satsning görs för att stärka baskunskaperna bland de yngsta eleverna.
Regeringen föreslår vidare en kraftig utbyggnad av vårdutbildningarna. Den svenska vården är i stort behov av personal. Om inte fler personer utbildas kommer Sverige i framtiden få en stor brist på läkare, sjuksköterskor och tandläkare.
Förslaget innebär att Sverige år 2025 uppskattningsvis kommer att ha utbildat 1 800 fler läkare och 5 500 fler sjuksköterskor.

I Skåne innebär satsningen att Lunds universitet redan nästa år får tio nya studieplatser för läkare och 20 nya studieplatser för specialistsjuksköterskor. Malmö högskola får sex nya studieplatser för tandläkare.
Nationella satsningar kommer även att göras på kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer, lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen samt på yrkeshögskolan och lärarutbildningen.

Tillsammans kommer dessa förslag att förbättra det svenska utbildningssystemet och göra viktiga upprustningar inom de utbildningsområden där läget är mest kritiskt.
Vägen till en svensk skola i världsklass är lång. Regeringens satsningar innebär emellertid att vi nu tar ytterligare kliv i rätt riktning.

Margareta Pålsson
Riksdagsledamot (M), Åstorp

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev