Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

29 januari 2014

Debattartikel av tandläkare Maria von Beetzen, Strängnäs

Tandvården är ständig etta bland samhällstjänster enligt svenskt kvalitetsindex tack vare två jämbördiga och väl fungerande vårdgivare – offentlig och privat sektor.

I Sverige har vi ambitioner vad gäller välfärdens tillgänglighet och kvalitet. Vi har höga mål som de flesta ställer sig bakom men vi lyckas inte alltid uppnå dem. Skolan i Sverige är ojämn, allt för många av våra ungdomar får otillräckliga kunskaper och hamnar i utanförskap som tidigt byggs in under skolgången. Sjukvården håller hög medicinsk kvalitet men brottas med köer och bristande likvärdighet. mariavonbeetzen

Maria von Beetzen

Tandvården är det område som år efter år hamnar högst på svenskt kvalitetsindex för samhällstjänster vad gäller kundnöjdhet. Många år i rad har Privattandläkarnas patienter varit de nöjdaste kunderna, men också Folktandvårdens patienter är mycket nöjda jämfört med andra välfärdsområden. Det finns anledning att uppmärksamma detta och analysera vad som är tandvårdens framgångsrecept. Vi kan också konstatera att Sverige är ett land som på ett fåtal decennier gick från en mycket dålig tandhälsa till att ha en av världens bästa tandhälsa, när man ser till befolkningen i sin helhet.

Betydelsen av de offentliga medel som satsats i Folktandvårdens organisation kan inte underskattas. En god tandhälsa startar i föräldrarnas medvetenhet och grundläggs i barndomen. Även specialisttandvården inom Folktandvården har bidragit till att höja kvaliteten i den tekniskt krävande vuxentandvården med sin rikstäckande service, likaså den statliga tandvårdsstödet som bekostar ca 1/3-del av utförd vuxentandvård.

En stor privat sektor i små enheter, och som har förnyat och vidareutbildat sig, bidrar avgörande till en högkvalitativ vård med gott omhändertagande och att patienterna slipper att köa. På de flesta orter i Sverige finns såväl Folktandvård som privata tandläkare och människor väljer det alternativ som passar dem bäst. Riskkapitalister står endast för en liten del av ägandet av den privata delen.

Ett arbetssätt där patienten utbildas och görs delaktig i sin vård är också utmärkande i såväl privattandläkarnas som Folktandvårdens verksamheter.

Svensk odontologisk forskning har varit mycket framgångsrik där stora innovationer som fluortandkrämen (Yngve Eriksson) och titanimplantatet (Per-Ingvar Brånemark) bidragit kraftfullt till förbättrad munhälsa inte bara i Sverige, utan också globalt.

Tandvården har fortfarande problem att brottas med. 2 av 10 ur befolkningen går inte regelbundet till tandläkaren och vissa grupper av barn behöver mer insatser för att få en bra start på sin tandhälsa.

Oroande är också att de goda forskningsmiljöerna runt universiteten som fött stora svenska forskningsframgångar, positiva såväl för vården som industriellt, nu förefaller utarmade. Så har också svensk dentalindustri till stor del försvunnit från landet.

Men att tandvården år efter år kommer etta i svenskt kvalitetsindex för samhällstjänster är ett gott betyg som visar att patienterna uppskattar vad tandvården idag kan erbjuda. Att vi har två ungefär likvärdiga sektorer, en offentlig och en privat, som såväl konkurrerar som kompletterar varandra har sannolikt varit avgörande för utveckling av god och lättillgänglig vård. För framtiden skall vi vårda ett värdefullt arv och utveckla det.

Maria von Beetzen

Privatpraktiserande specialisttandläkare

Riksdagskandidat för Sörmland (M)

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev