Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

21 maj 2013

Delade meningar om tandteknikernas eventuella legitimation

Sveriges Tandteknikerförbund och Sveriges Tandläkarförbund är inte eniga om huruvida tandteknikerna bör legitimeras eller ej. Nu blir det riksdagen som avgör.

Så här skriver Sveriges Tandteknikerförbund VD Jan Eric Gyllenram på tanteknikernas hemsida:

Legitimationsfrågan ännu inte avgjord

2013-05-21

Regeringen anser i en lagrådsremiss inte att det behövs en legitimation för tandtekniker.

I lagrådsremissen beskriver regeringen tandteknikeryrket i positiva ordelag och betonar patientsäkerhet och den patientkontakt tandteknikerna har idag.

Men regeringen anser att tandläkarnas ansvar för patienten gör att legitimation inte bör införas för tandtekniker.

Det som kvarstår är nu att regeringen ska skriva en proposition till riksdagen. Därefter är det upp till riksdagen att fatta det slutliga beslutet i legitimationsfrågan.

Den stora uppgiften för Sveriges Tandteknikerförbund är nu att påverka riksdagsledamöterna att fatta ett beslut om att införa legitimation för tandteknikerna.

Vi får vässa våra argument och utöva aktiv lobbyverksamhet mot riksdagens ledamöter.

Sveriges Tandteknikerförbund uppmanar alla tandtekniker att komma med ytterligare argument i legitimationsfrågan.

Vid frågor kontakta gärna VD Jan Eric Gyllenram på tel: 070-561 45 81 eller mejl: vd.drs@telia.com.

Läs lagrådsremissen angånde tandtekniker i fulltext »

Källa/text: Sveriges Tandteknikerförbund/Jan Eric Gyllenram

Och så har skriver Tandläkarförbundets tidning Tandläkaren:

Ingen legitimation för tekniker

2013-05-21

Tandteknikerna bör inte bli ett legitimationsyrke. Det anser lagrådet.

Sveriges Tandteknikerförbund har lobbat för legitimation av tandteknikeryrket. Motiveringen är att utvecklingen går mot en ökad specialisering där tandläkarna ansvarar för det kliniska arbetet och tandteknikerna för den tekniska delen. Tandteknikernas roll har förändrats så att de har mer patientkontakter än tidigare. Med legitimation skulle patientsäkerheten öka.

Enligt lagrådsremissen finns det skäl för att införa legitimation för tandteknikerna; det är en högt kvalificerad yrkeskår med nära patientkontakt. Men enligt lagrådet är det tandläkarna som har ansvaret för behandlingarna som helhet. Det är också tandläkarna som ställer diagnos och bestämmer behandling. På grundval av detta finns inte tillräckligt behov av legitimering.

Tandläkarförbundet anser inte att tandteknikerna ska legitimeras och hänvisar till de skäl som lagrådet framför.

Källa/text: Tandläkartidningen, Mats Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev