Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Den digitala vägen till morgondagens välfärd

Det är dags att höja tempot i digitaliseringen av det offentliga Sverige. Det är bakgrunden till de 32 initiativ som finns i den handlingsplan för e-samhället som SKL:s styrelse antagit.

– Trots hög IT-mognad, så släpar Sverige efter när det gäller digitala tjänster i offentlig sektor. Ett stort problem är bristande digital samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv. Det får följder som ineffektivitet, och att människor hamnar mellan stolarna och hänvisas runt, även i den digitala världen. Här finns mycket mer att göra, säger Per Mosseby, chef för Center för eSamhället på SKL.

Per_Mosseby925 SKL fokuserar på tre mål för e-samhället. Det ska bli enklare, öppnare och effektivare.

– Det behöver bli enklare för privatpersoner och företag att hantera sina ärenden. Offentlig information och tjänster behöver bli mer öppna och tillgängliga via internet. Personal i olika verksamheter behöver ha rätt digitala verktyg för att jobba smartare och effektivare, så att man kan lägga mindre resurser på exempelvis administration och mer på kärnan i verksamheten, ofta den mänskliga kontakten, säger Per Mosseby.

 

En utmaning är att få fler att våga och vilja använda internet, så att de inte hamnar utanför. En annan utmaning är att klara finansieringen.  Idag lägger kommuner och landsting cirka 14 miljarder kronor årligen på förvaltning och drift av it-system.

– För att frigöra utrymme för fortsatt utveckling behöver kommuner och landsting i större grad samverka kring it-drift, administration och e-tjänstutveckling, säger Per Mosseby.

Planen sträcker sig över perioden 2013–2015 och pekar ut 32 viktiga initiativ med förväntade lägen år 2015, som SKL ska driva och samordna. Handlingsplanen utgår från Strategi för eSamhället, som Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog i april 2011.

Ladda ner handlingsplanen för e-samhället 2013-2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Center för eSamhället

Källa: SKL

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev