Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Dental expertis om AI: Stora förhoppningar, vissa reservationer

AI är ingen fluga, det är här för att stanna. Det är ett användbart redskap som kommer att utvecklas snabbt de närmaste åren. Men det finns fallgropar och utmaningar. Ungefär så kan man sammanfatta tandvårdsforskarna som diskuterade AI i British Dental Journals temanummer nyligen.

”AI kommer inte att ersätta tandläkare, men tandläkare som använder AI kommer att ersätta tandläkare som inte gör det”

Är AI ett nytt vin i en gammal butelj? Ja, det frågar sig James Kit Hon Tsoi, som är universitetslektor och rektor vid fakulteten för tandvård vid universitetet i Hong Kong. Han är chef för en forskningsgrupp inom AI och tandvård.

Hon Tsoi anser inte att AI är något direkt nytt. Snarare rör det sig om kända algoritmer som försetts med kraftigt förbättrad beräkningskapacitet. Hon Tsoi anser att det finns en teknisk jargong om AI som är olycklig. Många termer som flyger runt är inte allmängiltiga utan starkt kopplade till aktuella algoritmen och hur upphovsmännen bakom den har beräknat. Det går inte att blint förlita sig enbart på AI, i varje fall inte idag.

Han tror att de mest tillämpbara områdena inom tandvård blir inom kariesdetektion, inom parodontala sjukdomar, för ortodontisk behandlingsplanering samt detektion av oral cancer.

Litet dataunderlag inom tandvården

De två forskarna professor Falk Schwendicke och Martha Büttner – bägge vid det medicinska universitetet Charité – universitätsmedizin i Berlin – beskriver ett fenomen som kan kallas “Skit in, skit ut”

De påpekar att AI behöver underliggande data. Men dataunderlagen för AI inom tandvård är alldeles för små idag. De flesta dataunderlag som används idag är små, kommer från ett enda forskningscenter och genereras från en enda population. Sådana små underlag riskerar att snedvrida tolkningarna och den resulterande AI:n får begränsad ”generaliserbarhet och robusthet”, skriver de.

Data måste delas

Dessutom saknas idag standarder för flera viktiga mått. Om AI inom tandvård skall bli effektiv, måste olika dataunderlag kunna delas. Idag är det svårt att jämföra studier och det är svårt att tolka vad som är den ”sanna” prestandan hos AI-modeller för en specifik tillämpning. Det finns också lagstiftning som förhindrar delande av patientdata.

Schwendicke och Büttner uppmanar alla som verkar inom tandvården att engagera sig så att AI inom tandvård blir bättre och mer tillförlitlig.

Vägen till framtidens vård 

Professor Michael M. Bornstein, vid universitetet i Basel är mycket intresserad av AI. Bornstein tror att AI kan vara ett starkt tekniskt hjälpmedel för en mer individuellt utformad vård med större medicinsk precision. Det är en vård vi inte har idag, och inte heller har resurser att genomföra. Bornstein kallar det för P4- vård, ett begrepp som sammanfattas i de fyra engelska termerna precise, personalised, preventive, och participatory. (precis, personlig, förebyggande och deltagande).

Etik, objektivitet och estetik

Bornstein varnar för att förbise de etiska aspekterna när vi använder AI. Om vi exempelvis använder AI för att ta fram estetiska modeller av ett ansikte, så får vi inte ett mer ”vetenskapligt” utfall. Estetik som generats av subjektiva åsikter med stora datamängder bli ändå inte “objektiv”.

Bornstein känner också till fenomenet Skit in – skit ut. AI-verktyg är bara så bra som kvaliteten på datan som används för att träna och validera dem, anser han. AI kommer inte att ersätta tandläkare, men tandläkare som använder AI kommer att ersätta tandläkare som inte gör det, avslutar Bornstein.

ChatGTP enbart för tandvård

Schwendicke och Büttner diskuterar slutligen en ChatGTP-liknade tjänst med enbart tandvårdsdata. Den finns inte idag, men den vore mycket önskvärd. En sådan tjänst skulle kunna ge bättre och mer individanpassad information åt patienter.

Tekniken måste i så fall bli bättre på flera områden. AI-systemen har svårt att skilja på sann och felaktig information. Idag är det exempelvis vanligt att olika AI-system ger olika svar på samma fråga.
Artificial intelligence – a new wine in an old bottle? James Kit Hon Tsoi
Natural language processing in dentistry / Martha Büttner & Falk Schwendicke
Artificial intelligence and personalized dental medicine – just a hype or true game changers? / Michael M. Bornstein
Artificial intelligence: advances and pitfalls / Falk Schwendicke & Martha Büttner

Källa: British Dental Journal

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev