Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Dental24 i nytt format

Digital media och Dental24 fortsätter att öka. Dental24 har sedan 2008 visat dentalbranschen på nya sätt att kommunicera nyheter, vetenskap, utbildning och arbetsförmedling digitalt. Nu uppgraderar vi Dental24 med ett nytt användarvänligt format i förhoppning om att ni besökare kommer att ”gilla” Dental24 ännu mer.

Media och de digitala kommunikationskanalerna förändras hela tiden

När Dental24 lanserades för nu tolv år sedan (2008) var det nytt med rörliga och interaktiva media/hemsidor som oftast lästes på en PC. Några år senare slog smartphonen igenom och allt fler började ta del av nyheter och annan information via mobila skärmar. Det gjorde att webbsidor och mejl behövde anpassa layouten automatiskt utifrån vilken skärmstorlek som innehållet visas på (responsiv webbdesign).

Sociala Media förändras och ökar också

Under tiden blev sociala media alltmer vanligt. Facebook tog tidigt ledningen men idag finns som bekant många andra olika sociala kanaler. Även inom sociala media har det skett stora förändringar över tiden såsom nya algoritmer, grupper, interaktion, betalningsmodeller och format. Inte minst har det blivit betydligt fler sociala kanaler såsom LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, TicTok, med flera. Ägarbilden har också blivit alltmer koncentrerad till framför allt de stora amerikanska företagen Google och Facebook.

Dental24 går en annan väg

Dental24 har valt att gå en annan väg som numera kallas för Content Marketing (innehållsmarknadsföring). Dental24 är en community gjord av och för en målgrupp som specifikt intresserar sig för svensk tandvård och då företrädesvis professionen, det vill säga hela teamet inklusive flera yrkesgrupper i samarbete.

Dental24 har till skillnad från sociala media också en ansvarig utgivare samt ett utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV, vilket bland annat innebär ett grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Inga ”Fake news” eller alternativa fakta, alltså.

Den största fördelen med Dental24 är förmodligen att så många håller sig uppdaterade, hittar mycket relevant information på ett och samma ställe och spar åtskilligt med tid.

Dental24 är också ett bra komplement till övrig media som bevakar dentalbranschen mer eller mindre.

Stort genomslag – besöks av flera tusen varje vecka

Varje vecka sammanfattar vi på Dental24 veckans händelser i vårt nyhetsbrev som går ut till över 10 000 prenumeranter.

Nu senast den 6 maj 2021 hade Dental24s hemsida en ny ”all time high” med 3 618 visade sidor på en och samma dag.

Bloggar, krönikor och influencers ökar

Det ökade intresset för vad kollegor tycker är något som vi på Dental24 också har märkt av. Våra bloggare eller krönikörer är ofta några av de mest lästa sidorna på Dental24.

Många hittar också mycket annan värdefull, relevant information eller kanske även sitt nästa jobb på Dental24. På Dental24 hittar man alltid alla lediga tjänster.

Andra saker som har förändrats över tiden är att rörliga bilder, webinars och podcasts har tillkommit. Även sättet att kommunicera med sin målgrupp har förändrats med ”Storytelling”, ”Verksamhetsnytt”, listning av ”Kurser & Event” eller ”Mest läst”, och inte längre bara traditionell annonsering. Dental24 är ofta en intresseväckare som genererar första kontakten med avsändaren/källan. Kanske är det första steget till någon ny personlig utveckling?

Ny layout och navigering

Nu ändrar Dental24 utseende både på webben och i vårt populära nyhetsbrev, som läses av var och varannan i hela branschen. Vad du kommer att se och uppleva är ett mer koncist format med mer bilder och enklare navigering för ytterligare fördjupning på dina villkor.

Återkoppla gärna vad ni tycker om det nya formatet och innehållet på Dental24.
Här är adressen: info@dental24.se

 

/Redaktör och ansvarig utgivare Dental24: Per Ahlberg

 

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev