Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Företagsnytt

23 januari 2014

Dental24 intervjuar Hans Göransson, nybliven ordförande i Sveriges Tandläkarförbund

Hans Göransson är väl förberedd för uppdraget och har bl a varit styrelseledamot i Sveriges Tandläkarförbund under fem år. Efter en turbulent period tror han på en konstruktiv samverkan i förbundsstyrelsen och känner att han har ett brett stöd bland de stora riksföreningarna.
Enligt Hans är en av tandvårdens stora utmaning att möta de nya vårdbehov som en allt större åldrande befolkning kräver.

HansGoransson250

Hans Göransson, nybliven ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland och
vice ordförande i Tjänstetandläkarna.

Hej Hans!

Grattis till utnämningen som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Det vore intressant att få veta mer om din bakgrund och dina erfarenheter inför det nya uppdraget?

– Jag har varit verksam som tandläkare i trettio år och under en stor del av tiden har jag arbetat aktivt med tandläkarfrågor både av professionell- och facklig karaktär. Jag har varit ledamot i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse i fem år och är en av de styrelseledamöter som idag har längst erfarenhet av förbundets frågor.

Tidigare har jag arbetat politiskt med olika nämnduppdrag och i andra ideella föreningar.

 

 

Hur kom det sig att du var villig att anta utmaningen som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund under så turbulenta förhållanden och i en ekonomiskt svår situation?

– Frågan är om det är så turbulent längre. Som jag ser det så finns det goda förutsättningar för en konstruktiv samverkan i den nya förbundsstyrelsen där vi ska fokusera på de odontologiska frågorna.

Att nomineringen kom från ”Tandläkare – egen verksamhet” och hade stöd inom bägge de stora riksföreningarna inom Tandläkarförbundet gör att jag känner att de nödvändiga förutsättningarna finns.

Vilka frågor är prioriterade för Tandläkarförbundet under den närmaste tiden?

– Att arbeta för att öka förståelsen för att munnen är viktig för en god livskvalitet, hela livet. Vi ska vara en tydlig aktör och förstahandskontakt för myndigheter i frågor som gäller tandläkarprofessionen.

 

 

Hur ska Tandläkarförbundet lyckas vinna tillbaka privattandläkarna som medlemmar?

– Majoriteten av privattandläkarna har redan blivit medlemmar igen och jag hoppas och tror att ännu fler återvänder när de ser att vi samverkar i våra gemensamma frågor. Det blir då tydligt att Tandläkarförbundet spelar en viktig roll för den svenska tandläkarkåren.

Hur vill du utveckla professionen i din nya roll?

– Genom att stödja den utveckling av vården som tar stöd i begreppet bästa möjliga kunskap. Förbundets och min roll ser jag som stödjande genom att vi bland annat bidrar till riktlinjearbete, sprider kunskap genom kurser och genom våra tidningar Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal.

Hur ser du på grund- och efterutbildningen för tandläkare i framtiden?

Det är viktigt med en långsiktig balans i grundutbildningen så att vi undviker extrema över- eller underskott i tillgången på tandläkare. Det är också viktigt att grundutbildningen skapar en insikt om behovet av att lära och utvärdera det man gör under hela yrkeslivet. Då blir det naturligt att sätta som mål att efterutbildningen ska fungera så att vi verkligen kan klara av att hålla kompetensen aktuell under hela yrkeslivet. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av ämnen av såväl bred som lite smalare karaktär. Tandläkarkåren har ända sedan Svenska Tandläkarsällskapet bildades 1860 själva tagit ett stort ansvar för sin efterutbildning.

 

Vilka är de största utmaningarna för tandvården de närmaste åren?

– Jag tror att den stora utmaningen blir att möta de nya vårdbehov som kommer med förändringarna i befolkningens åldersstruktur.

Hur kan Tandläkarförbundet påverka debatten i samhällsfrågor som rör tandhälsa?

– På samma sätt som de flesta andra professionsorganisationer, samverkan med andra med likande mål, bl.a. andra SACO-organisationer.
Vi bearbetar myndigheter genom uppvaktningar och remissvar. Genom Tandläkartidningen, vår medlemstidning, når vi förbundets medlemmar med viktig information. Vi uppdaterar också våra medlemmar löpande med vår omvärldsbevakning. Vi gör också ofta egna undersökningar som ett led i vårt påverkansarbete.

Hur vill du utveckla samarbetet med andra yrkeskategorier inom tandvården?

– Den här frågan är ju aktuell på olika nivåer. På ett övergripande plan kan vi samverka i att påverka debatten. Sveriges Tandläkarförbund samarbetar kontinuerligt med de andra tandvårdsyrkena genom bland annat undersökningar och det årliga projektet Nationella Munhälsodagen.

 

På kliniknivå är det viktigt med dialog och att rätt kompetens används i olika situationer.

 

Tandläkaren har genom sin bredare kompetens en naturlig roll som teamledare när man samordnar vården.

Läser du Dental24?

– Att ta del av Dental24 ingår i min omvärldsbevakning.

Tack för att vi fick intervjua dig så här i inledningen av ditt ordförandeskap i Sveriges Tandläkarförbund.  Lycka till!

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24
0766-452919
gunilla@ekholtz.se

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev