Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa

På Högskolan i Skövde pågår ett projekt inom Digital utbildning i oral hälsa – en intervention med vårdpersonal på särskilt boende. Andel äldre personer i samhället ökar och fler äldre har kvar sina tänder. Eftersatt munhälsa kan bland annat leda till nedsatt allmänhälsa. Det går att förebygga ohälsa i munnen med små insatser som daglig munvård. Tidigare forskning visar dock att munhälsa prioriteras lågt och att vårdpersonal efterfrågar utbildning. I detta projekt undersöks om en digitaliserad utbildning i munhälsa påverkar vårdpersonalens kunskaper och attityder i att bedöma, identifiera avvikelser och vårda munhålan hos äldre personer.

Specifikt avser vi att undersöka om en digital utbildning i munhälsa kan påverka vårdpersonalens kunskaper, attityder och förebyggande åtgärder vid bedömning av munhälsa samt utförandet av munvård hos äldre personer. Även om munhygien är en viktig del i omvårdnaden spelar oftast munvård en perifer roll i omvårdnaden av den äldre och behöver bli en högre prioriterad uppgift.

Munhälsa är ingenting som vårdpersonal rutinmässigt frågar efter när de ska bedöma omvårdnadsbehov hos äldre. Därför genomförs inte bedömning av munhälsa regelbundet eller strukturerat. Det har visat sig att ett hinder för god munhälsa är brist på kunskap hos vårdpersonal. Kompetensutveckling för vårdpersonal kan vara svårt att genomföra och ofta är det ett fåtal anställda som får möjlighet att utbilda sig trots att behovet finns hos all vårdpersonal.

Ett sätt att kompetensutveckla samtlig vårdpersonal kan vara genom en digital utbildning. I det här projektet har en digital utbildning i munhälsa tagits fram i samverkan med tandläkare, sjuksköterskor och ett utbildningsföretag. Den digitala formen gör den tillgänglig oavsett tid och plats. Efter avslutad utbildning erhåller vårdpersonalen ett kursintyg för aktuell utbildning.

Intyget är giltigt i ett år och kan förnyas genom att upprepa utbildningen. Forskningspersonerna i projektet utgörs av samtlig vårdpersonal (n=100) som arbetar på ett särskilt boende inom kommunal vård. Med hjälp av enkäter, intervjuer, ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide) och inrapporterade åtgärder i registret Senior Alert kommer vårdpersonalens kunskap, attityder, bedömning av munhälsa samt förebyggande åtgärder att följas under ett år. Den digitala utbildningens funktionalitet kommer också att utvärderas.

Projektledare: Kristina Ek Bitr. professor i omvårdnad
Källa: Högskolan i Skövde

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev