Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Digital röststyrning i tandvårdsjournalen

Sedan tre år tillbaka har Folktandvårdens innovationsklinik Idun i Umeå använt sig av röststyrning för att få in status och diagnoser direkt in i patientens journal. Under hösten införs röststyrning vid alla tandvårdskliniker i länet.

– Det blir både en tidsbesparing och en bättre ergonomi för personalen samt att kommunikationen med patienten förbättras, säger avdelningschef Maria Hägg.

Tekniken med röststyrning har länge funnits i våra hem, i mobiltelefoner och datorer, men var till en början trubbig och inte så användarvänlig. Det har skett en stor utveckling inom området de senaste åren men tekniken har inte riktigt fått genomslag i hälso- och sjukvården än.

– Att ställa om från att prata till en kollega i rummet till en datorröst i ett headset är svårt i början. Iduns personal har kommit över den tröskeln och kvalitetssäkrat röststyrd journalföring i tandvårdsjournalen för tandhygienister och tandläkare. Det är nu en del av deras dagliga arbetssätt, säger Freya Johansson, digital transformationsledare och innovationsledare för Idun.

Hanterar röstigenkänning

Kortfattat går röststyrningen till så att tandläkaren eller tandhygienisten i samband med undersökningen med hjälp av ett trådlöst headset, läser in patientens status i programmet Vocal. En animerad röst upprepar och när allt är klart säger behandlaren ”registrera” och all data överförs direkt till journalsystemet.

– Programmet har en hög förmåga att hantera röstigenkänning, säger Maria Hägg. Under de år vi använt det har vi fått bort många av de brister som programmet hade och nu är det ett välfungerande system.

Framtidens tandvård

Tidigare var det tandsköterskor som skötte uppgiften att dokumentera, nu frigörs den yrkesgruppen i detta moment och kan utföra andra viktiga arbetsuppgifter samt kan jobba med teamtandvård där alla får använda sin kompetens.

– Tandvården har sedan några år tillbaka en resursbrist och vi måste se till att använda andra arbetssätt och flöden och utnyttja all kunskap och kompetens hos personalen. Inom folktandvården är det nödvändigt att föra in den här typen av nya arbetssätt med stöd av teknik för att klara uppdraget, nu och i framtiden, förklarar Maria Hägg.

Mer information
Avdelningschef Maria Hägg: 076-527 72 09
Innovationsledare Freya Johansson: 070-530 90 92Källa:

Källa: Region Västerbotten

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev