Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Strålsäkerhet

12 september 2017

DosReg ger sjukvården och tandvården verktyg att minska onödiga stråldoser

SSM har infört en ny inrapporteringsväg för dosuppgifter som även berör drygt 150 verksamheter inom tandvård som använder CBCT-utrustningar.
Inrapporteringen av dosuppgifter är obligatorisk.

Genom ett nytt webbverktyg, DosReg, ger Strålsäkerhetsmyndigheten sjukvården verktyg att optimera sina radiologiska undersökningar. Enligt föreskrifter är de ålagda att optimera undersökningsmetoderna för att hålla stråldoserna inom vården så låga som det rimligen är möjligt.

Stråldoser inom vården ska hållas så låga som det rimligen är möjligt utan att göra avkall på den diagnostiska informationen i bilderna. Sedan 2002 kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att sjukvården mäter och rapporterar diagnostiska standarddoser (DSD). Uppgifterna har används som underlag för att fastställa diagnostiska referensnivåer (DRN). Systemet har varit effektivt för att minska stråldoserna till befolkningen men det har krävt stora resurser, både från sjukvården och från myndigheten.

Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram ett nytt webbverktyg, DosReg. Huvudsyftet har varit att effektivisera processen från insamling till analys och fastställande av nya eller reviderade referensnivåer men även att samla in underlag för skattning av stråldosen till befolkningen.

Källa:Strålsäkerhetsmyndigheten

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev